Otvoreni pristup - Open Access

Green Open Access - Zeleni put otvorenog pristupa: autor objavljuje svoje radove u časopisima s pretplatom te kasnije sam pohrani neku verziju članka na mrežnom mjestu, npr. u institucijskom repozitoriju ili arhivu ili  uz dopuštenje izdavača i oblik objavljen u časopisu

Golden Open Access - Zlatni put otvorenog pristupa: autor objavljuje svoje radove u OA (Open Access) časopisima, časopisima s otvorenim pristupom

Hybrid Journals -  otvoreni pristup: autor objavljuje svoje radove u časopisima s pretplatom, a troškove za objavu u OA snosi autor ili institucija u kojij on radi

Diamant Open Access  (znan i kao platinasti OA)- objavljivanje članaka se plaća iz državnog proračuna

 

Akti o Open Access inicijativi

Budimpeštanska inicijativa o otvorenom pristupu  (2002)

Berlinska deklaracija o otvorenom pristupu (2003)

Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu (2012)        

 

Baze otvorenog pristupa na portalu za hrvatsku akademsku zajednicu