Nastava

(Ljetni semestar 2023./2024.) Raspored po smjerovima. Raspored po prostorijama. (Ažurirano 15. 04. 2024. u 08:45h)

       Obavijesti:

  • Tjelesna i zdravstvena kultura više se ne odvija u dvorani Martinovka nego u Kačićevoj 23 (kod Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta).

 

Kalendar nastave za akademsku godinu 2023./2024.

Kalendar ispita i kolokvija za akademsku godinu 2023./2024.

Red predavanja za akademsku godinu 2023./2024.

Pravila ocjenjivanja za akad. god. 2023./2024.

           

Popis svih kolegija koji se izvode na nekom od studija na Matematičkom odsjeku PMF-a.

Nastava na prirodoslovnim odsjecima PMF-a u akad. god. 2023./2024.

 

Termini kada su računalni praktikumi otvoreni za samostalni rad studenata