Obavijesti

Autor: Snježana Lubura Strunjak

BioMedMath

Projekt Razvoj internacionalnog diplomskog sveučilišnog studija biomedicinske matematike na PMF-u - BioMedMath financiran je od strane Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 1.620.215,81 HRK, a razdoblje provedbe projekta trajalo je od 12.10.2018. - 12.01.2021. godine.

 Kroz projekt su ostvareni sljedeći ciljevi:

1) Izrađen je i predan na akreditaciju sveučilišni dvogodišnji diplomski studijski program iz biomedicinske matematike na engleskom jeziku, nositelj kojeg je Matematički odsjek PMF-a, 

2) Dodatno su povećane kompetencije nastavnika za organizaciju i provedbu kolegija na engleskom jeziku sudjelovanjem u edukativnim aktivnostima,

3) Osigurana je vidljivost novog programa i polja biomedicinske matematike raznim promotivno-edukativnim aktivnostima.

Kurikulum novog studija izradili su nastavnici Matematičkog odsjeka PMF-a u suradnji s nastavnicima Biološkog odsjeka PMF-a, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te znanstvenicima s Instituta Ruđer Bošković.

Kao partner na projektu je sudjelovala udruga Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić".

Program je trenutno u postupku akreditacije, a pokretanje novog studija očekuje se nakon uspješno okončanog postupka, odnosno po dobivenoj dopusnici za izvođenje. 

 

Strukturu studija s popisom kolegija i nastavnika možete pogledati OVDJE.