SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ AKTUARSKE MATEMATIKE

PMF-Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Hrvatskim aktuarskim društvom, nudi dvogodišnji sveučilišni specijalistički studij aktuarske matematike. Studij završava izradom završne radnje i donosi titulu Specijalist aktuarske matematike.

Program studija u skladu je s aktualnim programskim jezgrama usvojenim u IAA (International Actuarial Association) i Groupe Consultatif (des Associations d'Actuaries des Pays de Communautes Europennes). Program obuhvaća primijenjenu matematiku, te vjerojatnost i statistiku s primjenama u osigurateljnoj industriji, osnove ekonomije, investiranje, životno, neživotno, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te napredne matematičke teme primjenjenje u financijama i osiguranju.

Nastavu izvode profesori PMF-MO, Ekonomskog instituta u Zagrebu, profesori iz inozemstva, te profesionalci iz osigurateljne i financijske industrije iz Hrvatske i inozemstva.

Od studenata se očekuje matematičko znanje usporedivo sa dodiplomskim studijem iz matematike, fizike ili tehničkih disciplina. Studij je namijenjen osobama već zaposlenim u osigurateljnoj industriji – u osiguravajućim društvima, mirovinskom fondovima, te Vladinim zavodima, uredima i agencijama.

 

Sveučilišni specijalistički studij Aktuarske matematike


Aktuarska matematika

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj