Podaci o plaćanju

Kod uplate obavezno treba navesti ime, prezime i adresu uplatitelja!

Primatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb.
Broj žiro računa: 2360000-1101522208
IBAN: HR5823600001101522208

Cjenik usluga možete vidjeti ovdje.

Kao model navodi se 00, a poziv na broj prema cjeniku. Molimo navedite i opis plaćanja, npr. "Participacija, prijediplomski 2. godina".