Zavod za geometriju

Zavod za geometriju djeluje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu od njegova osnutka, 
prvo kao Seminar za geometriju i Institut za geometriju, a pod današnjim nazivom od 1959. 
godine. Od 1949. do 1978. godine predstojnik Zavoda bio je akademik Stanko Bilinski (1909.-1998.).
 
Današnji znanstveni rad Zavoda za geometriju može se svrstati u tri glavna smjera istraživanja: 
diferencijalna geometrija krivulja i ploha u specijalnim ambijentnim prostorima, konačne geometrije 
i teorija dizajna te geometrijska svojstva i modeli posebnih klasa kvazigrupa. Članovi Zavoda bave 
se i drugim pitanjima iz šireg područja geometrije, kao i istraživanjima u području matematičkih 
nejednakosti i matematičkog obrazovanja.

Zavod pokriva nastavu iz geometrijskih predmeta na svim studijima preddiplomske i diplomske razine 
Matematičkog odsjeka PMF-a. Neki od predmeta kojima su nositelji članovi Zavoda su Elementarna 
geometrija, Konstruktivne metode u geometriji, Euklidski prostori, Modeli geometrije, Uvod u 
diferencijalnu geometriju, Projektivna geometrija, Neeuklidska geometrija, Nacrtna geometrija i 
Konačne geometrije.


Zavod za geometriju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš

  Email     5886

prof. dr. sc. Juraj Šiftar

  Email   304   5783

prof. dr. sc. Sanja Varošanec

  Email   318 (Matematika)   5797

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Vedran Krčadinac

  Email   304   +385 1 4605783

Docent

doc. dr. sc. Mea Bombardelli

  Email   212   01 460 5733

Asistent

Lucija Relić , mag. math.

  Email   304   5783

Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4