Pomoć i upute za zaposlenike

Upute kako administrirati web stranice PMF- MO možete pronaći na idućem linku.

Administracija Web stranica na PMF - MO

Upute kako provjeriti prisutnost na predavanjima koja su održavana putem Zoom-a možete pronaći na:

Prisutnost na predavanjima koja su održana putem platforme Zoom