Zavod za matematičku logiku i računarstvo

Zavod za računarstvo osnovan je 2011. godine. Njegova općenita zadaća je praćenje svih trendova u razvoju informacijskih i komunikacijskih tehnologija, softverskog inženjerstva i računarstva. Poseban naglasak stavljen je na praćenje onih dijelova računarstva koji su u bliskoj vezi s matematikom.

Kroz svoja znanstvena istraživanja, članovi Zavoda postižu izvrsnost u sljedećim disciplinama: diskretna optimizacija, robusna optimizacija, oblikovanje i analiza algoritama, distribuirani algoritmi, meta-heuristike, strukture i baze podataka, formalne metode specifikacije i verifikacije softvera, izračunljivost, računska složenost, strojno učenje, automatsko prevođenje, metodika nastave računarstva, i druge.

U sklopu svojih nastavnih aktivnosti, članovi Zavoda koncipiraju i realiziraju računarske kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Pritom Zavod vodi posebnu brigu o stalnom poboljšavanju i osuvremenjivanju dvaju diplomskih sveučilišnih studija Matematičkog odsjeka usmjerenih na računarstvo, a to su Računarstvo i matematika te Matematika i informatika; smjer nastavnički.

Daljnje aktivnosti Zavoda su: organiziranje znanstvenog Seminara za teorijsko računarstvo u sklopu Zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija matematike te praćenje i usmjeravanje razvoja računalne infrastrukture Matematičkog odsjeka.


Zavod za matematičku logiku i računarstvo

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

  Email   228 (2. kat)   (01) 4605 746

prof. dr. sc. Robert Manger

  Email   232   +38514605750

Docent

doc. dr. sc. Vedran Čačić

  Email   A306   5897

doc. dr. sc. Marko Horvat

  Email   A306   5897

doc. dr. sc. Matej Mihelčić

  Email   226   5744

Viši predavač

dr. sc. Goran Igaly , v. pred.

  Email   226   460 5744

Asistent

Helena Marciuš , mag. inf. et math.

  Email   310  

Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3