Alumni Matematičkog odsjeka PMF-a

Misija i vizija

Misija Alumni Matematičkog odsjeka je ojačati veze između alumnija pružajući nove prilike za umrežavanje, dogovore suradnji, analize potreba na tržištu rada, unapređenje nastavnih programa, održavanje predavanja i uključivanje studenata na tržište rada.

Vizija Alumni Matematičkog odsjeka je organizirati različite aktivnosti koje povezuju alumnije međusobno, te sa zaposlenicima i studentima Matematičkog odsjeka, te širom matematičkom zajednicom. Cilj svih aktivnosti bit će podržati produktivnu i kvalitetnu suradnju svih matematičara i studenata koristeći resurse i služiti na dobrobit obrazovanja, industrije i znanosti.

O Matematičkom odsjeku

Matematički odsjek najveći je odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na adresi Bijenička cesta 30 okuplja oko 70 znanstvenika u znanstveno-nastavnom znanju i oko 40 asistenata i poslijedoktoranada organiziranih u osam zavoda i Katedru za metodiku nastave matematike, te 25 članova nenastavnog osoblja. Na Matematici studira oko 1200 studenata u sklopu jednog od jedanaest programa preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine. Više o povijesti, ustroju i aktivnostima može se pročitati na stranicama Matematičkog odsjeka.

Prema grubim procjenama, od 1991. godine na Matematičkom odjelu, odnosno odsjeku, je diplomiralo oko 4000 matematičara. Svi ti matematičari rade na vrlo različitim radnim mjestima kako u Hrvatskoj tako u inozemstvu, a osnivanjem Alumni Matematičkog odsjeka želimo stvoriti platformu kroz koju će svi biti povezani na jednom mjestu.

Službena web stranica Alumnija:

Alumni Matematičkog odsjeka PMF-a


Obavijesti