studiji

Sveučilišni studijski programi na Matematičkom odsjeku PMF-a izrađeni su prema Bolonjskoj deklaraciji i Europskom sustavu prijenosa bodova (European Credit Transfer System - ECTS). Time je omogućena pokretljivost studenata i nastavnika unutar Hrvatske, ali i u inozemstvu, čime se unapređuje razmjena ideja i iskustava te olakšava uklapanje hrvatskih stručnjaka u zajedničko europsko tržište obrazovanja i rada.

Temeljem Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izvode se studiji kroz sve tri razine sveučilišnog obrazovanja: prijediplomski, diplomski i doktorski.

Sveučilišni prijediplomski studiji - prva razina (3 godine)

Sveučilišni diplomski studiji - druga razina (2 godine)

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij – prva i druga razina (5 godina)

Doktorski studij – treća razina (3 godine)

Sveučilišni specijalistički studij – treća razina (2 godine)