Pravna regulativa

PMF

Statut, pravilnici i razne odluke Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalaze se na adresi:  https://www.pmf.unizg.hr/dokumenti

Odluka o izmjeni i dopuni odluke kojom se utvrdjuju prava studenata upisanih na dodiplomske studije do ak. god. 2004./2005.
Odluka o visinama naknade za upise, razredbeni postupak, ponovni upis
Odluka o visini naknade za troškove usluga iz djelatnosti PMF-a

Odluka o naplati oportunitetnih troškova

 

Matematički odsjek

Pravilnik Matematičkog odsjeka 

Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu
Pravilnik o nagradama najboljim studentima Matematičkog odsjeka PMF-a
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama najboljim studentima PMF-MO
Pravilnik o nagradi za istaknuti doprinos nastavi i radu sa studentima i učenicima Stipe Vidak

Odluka o definiranju statusa iznimno uspješnog studenta
Odluka o promjeni statusa izbornog predmeta i predmeta izvan studijskog programa
Odluka o upisu dodatnog predmeta iz istog studijskog programa
Odluka o promjeni studijske grupe (predavanja/vježbe)
Odluka o obročnom plaćanju participacije za troškove studija

Odluka o visini participacije u troškovima sveučilišnog diplomskog studija Biomedicinska matematika na engleskom jeziku za akademsku godinu 2022./2023.

Odluka o visini participacije u troškovima sveučilišnog diplomskog studija Biomedicinska matematika na engleskom jeziku za akademsku godinu 2023./2024.


Odluka o uvjetima prijelaza s drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer nastavnički i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a u akademskoj godini 2022./2023.


Odluka o uvjetima prijelaza s drugog sveučilišnog studija na Sveučilišni prijediplomski studij Matematika, Sveučilišni prijediplomski  studij Matematika; smjer nastavnički i Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a u akademskoj godini 2023./2024.

 

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju novog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Matematika i fizika, smjer: nastavnički
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Matematika i fizika, smjer: nastavnički
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Računarstvo i matematika


Odluka o ovlaštenjima pomoćnika pročelnika za nastavu
Odluka o ovlaštenju koordinatora za nastavu
Odluka o ovlaštenjima ECTS-koordinatora


Odluka o upisu i načinu polaganja ispita polaznika programa Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičke-metodičke izobrazbe nastavnika na Matematičkom odsjeku PMF-a

Odluka o upisu preddiplomskih studija za apsolvente predbolonjskih studija dodiplomskog nivoa

Pravila studiranja i unutarnje organizacije poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike

Pravila studiranja na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju iz znanstvenog polja matematike kojeg izvodi PMF-MO
Odluka o visini školarine na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Matematike

Odluka o raspodjeli neizravnih troškova projekata koji se financiraju iz europskih fondova

Sveučilište u Zagrebu

Statut, pravilnici i razne odluke Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na adresi:  http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/propisi/