Inverzni problemi i strojni vid

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Inverzni problemi i strojni vid

Šifra: 239826
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Grubišić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim metodama rješavanja inverznih problema korištenjem tehnike statističke inverzije.
Glavni primjer će biti u problemima obrade slike kao što su uklanjanje smetnji sa slike i rekunstrukcija slike iz više mjerenja.

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Inverzni problemi i model mjerenja
2. Dekompozicija singularnih vrijednosti
3. Randomizirani algoritmi i aproksimacija malog ranga
4. Konveksna optimizacija
5. Rijetka reprezentacija podataka
6. Metode regularizacije i LASSO
7. Bayesovski pristup problemu inverzije
8. Teorija statističke inverzije
9. Metode dubokog učenja
10. Fourierova i Radonova transformacija
11. Primjene u obradi slika (Roentgenska CT)
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

3. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:

Obavijesti