Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Meta-heuristike

Šifra: 92951
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Goranka Nogo - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenata s meta-heurističkim metodama te njihova primjena na teške kombinatorne probleme za čije rješavanje nisu poznati efikasni algoritmi polinomijalne složenosti.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod. Težina problema. Veličina prostora pretraživanja. Modeliranje problema. Ograničenja.
2. Osnovni principi. Prikaz problema. Funkcija cilja. Funkcija dobrote. Problem pretraživanja. Susjedstvo i lokalni optimum.
3. Pregled nekih klasičnih metoda. Lokalno i globalno pretraživanje za problem ispunjivosti (SAT), problem trgovačkog putnika (TSP) i problem nelinearnog programiranja (NLP). Linearno programiranje. Pohlepni algoritmi za SAT, TSP i NLP. Zavadi pa vladaj. Dinamičko programiranje.
4. Dizajn evolucijskih algoritama. Prikaz jedinki. Funkcija dobrote. Inicijalizacija. Selekcija. Genetski operatori (križanje i mutacija).
5. Problem lokalnog optimuma. Simulated annealing. Tabu search.
6. Evolucijski pristup rješavanju nekih konkretnih problema. SAT, TSP i NLP.
7. Analiza algoritama. Prilagođavanje algoritma modelu. Kontrola parametara. Odabir početnog skupa jedinki. Odabir roditelja. Vjerojatnosti genetskih operatora
Literatura:
  1. Z. Michalewicz, D. B. Fogel: How to Solve It: Modern Heuristic
  2. J. Hromkovic: Algorithmics for Hard Computing Problems
1. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

3. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Goranka Nogo:

    Ponedjeljak, 10-12

    Četvrtak, 13-14

    Lokacija: 228

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti