Modularne forme i modularne krivulje

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Modularne forme i modularne krivulje

Šifra: 246285
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja na poslijediplomskim studijima 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je na pristupačan način, kroz klasične primjere, upoznati studente s modernim idejama i rezultatima iz teorije brojeva.

NASTAVNI SADRŽAJI: Lagrangeov teorem o sumi četiri kvadrata. Theta funkcija. Poissonova sumacija. Modularna grupa i modularne krivulje. Eliptičke krivulje. Eisensteinovi redovi. Čebotarev teorem o gustoći. L-Funkcije. Galoisove reprezentacija. Sato-Tate slutnja. Računanje modularnih formi. (Ko)homologija modularnih krivulje. Modularni simboli.
Literatura:
 1. Diamond, Shurman: A First Course in Modular Forms
 2. Nicholas George Triantafillou: The Chebotarev density theorem
 3. Paul E. Gunnells: Modular Symbols, course notes
 4. P. Stevenhagen and H.W. Lenstra, Jr.: Chebotarev and his density theorem
 5. B. Mazur: Number Theory as Gadfly
 6. B. Mazur: Finding meaning in error terms
1. semestar
Napredni kolegiji - Redovni Studij - Matematika

2. semestar
Napredni kolegiji - Redovni Studij - Matematika

3. semestar
Napredni kolegiji - Redovni Studij - Matematika

4. semestar
Napredni kolegiji - Redovni Studij - Matematika

5. semestar
Napredni kolegiji - Redovni Studij - Matematika

6. semestar
Napredni kolegiji - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki:

  Utorak 13-14 (obavezna najava mailom)

  Petak  16-17  (obavezna najava mailom)

  Lokacija: A305

Obavijesti