Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodika nastave informatike 2

Šifra: 61595
ECTS: 7.0
Nositelji: dr. sc. Goran Igaly , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Goran Igaly , v. pred. - Seminar

Predrag Brođanac - Auditorne vježbe
Ines Kniewald - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente/ice, buduće nastavnike/ce informatike osposobiti za kvalitetnu pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i pripremiti ih za cjeloživotno učenje u području informacijsko - komunikacijskih tehnologija (ICT).

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - teorijski, praktični i seminarski. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i koncepti metodike nastave informatike i studenti(ce) će se upoznati s ICT kurikulumom za osnovnu i srednje škole, te aktualnim nastavnim programima (sve razine planiranja i programiranja). U praktičnom dijelu će se usvojena temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva informatike. Praktični rad podrazumijeva rad studenata/ica na računalima i s prezentacijskom opremom u umreženoj računalnoj učionici. Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa informatike/računarstva za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Kurikulum nastave informatike u osnovnoj i srednjim školama. Konkretne zadaće za svaku etapu obrazovanja (osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje). Nastavni planovi i programi informatike/računarstva u osnovnoj i srednjim školama - okvirni planovi i programi (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH), izvedbeni planovi i programi (područni stručni aktivi). Udžbenička literatura - obavezna i dopunska.
2. Didaktičke metode u nastavi informatike. Verbalne metode (metoda predavanja, metoda dijaloga) i vizualne metode (dokumentacijske metode - metoda rada na tekstu, metoda rada s ostalim didaktičkim materijalom; metoda demonstracije, metoda promatranja i eksperimentiranja).
3. Oblici nastave informatike. Frontalna nastava. Diferencirana nastava. Praktična nastava. Programirana nastava. Računalni alati za programiranu nastavu. Heuristička nastava. Problemska nastava. Projektna nastava. Udaljeno učenje.
4. Planiranje nastavnog sata u nastavi informatike. Operativni planovi i programi (svaki nastavnik posebno za svaki razredni odsjek). Vrste nastavnog sata (uvodni sat, sat obrade, sat vježbe, sat ponavljanja i sistematizacije gradiva, sat provjere znanja, sat analize provjere znanja, kombinirani sat). Struktura nastavnog sata (artikulacija nastavnog sata - etape sata: uvodni, glavni i završni dio sata). Makro- i mikroplan.
5. Pripremanje nastavnika za nastavu informatike. Izvori znanja. Pismena priprema za nastavni sat. Plan ploče. Pravilna upotreba nastavnih pomagala i sredstava. Priprema prezentacije.
6. Praćenje i ocjenjivanje učenika u nastavi informatike. Kontinuirano praćenje učenikovih postignuća. Načini provjere razine usvojenosti znanja. Računalni alati za pripremu provjere znanja. Načini ocjenjivanja. Elementi ocjene.
7. Odabrane teme iz kurikuluma nastave informatike u osnovnoj i srednjoj školi - didaktički pristup. Tablični proračuni. Prezentacija podataka pomoću računala. Računalne mreže i usluge. Komuniciranje putem računala. Objavljivanje sadržaja na Internetu. Algoritmi i programiranje. Baze podataka i informacijski sustavi.
8. Računalne mreže i usluge. Objavljivanje sadržaja na Internetu. Koncept i vrste računalnih mreža. Internet i njegova organizacija. Internetske usluge. Komuniciranje putem računala. Izrada web stranica i njihovo objavljivanje na internetu.
9. Informatička natjecanja. Sustav učeničkih i studentskih natjecanja iz informatike u RH i međunarodna informatička natjecanja. Pripremanje učenika za natjecanja. Nastavni sadržaji za natjecanja u osnovnoj i srednjoj školi. Odabrani zadaci s informatičkih natjecanja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodička praksa iz informatike u osnovnoj školi
Odslušan : Metodika nastave informatike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodička praksa iz informatike u osnovnoj školi
Položen : Metodika nastave informatike 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • v. pred. dr. sc. Goran Igaly:

    ponedjeljak 15-16
    srijeda 16-17
    (obavezna najava putem elektroničke pošte)

    Lokacija: 226

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: http://dama.math.hr/


Obavijesti