Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Monetarna ekonomika

Šifra: 61538
ECTS: 2.5
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Boris Vujčić
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Kolegij Monetarna ekonomika temelji se i preklapa s Makroekonomikom. Monetarna ekonomika nastoji utvrditi veze između tzv. realnih ekonomskih varijabli (zaposlenost, proizvodnja, realne kamate) i nominalnih ekonomskih varijabli (nominalne kamate, ponuda novca, stopa inflacije). Pored koncepta zakona jedinstvene cijene i analize pariteta kamatnih stopa, te analize ponude i potražnje za novcem, kao i monetarne politike i različitih tečajnih režima (tj. tradicionalnih tema), u kolegiju su naglašeni: funkcioniranje deviznog tržišta i tržišta obveznica, zajednička monetarna politika EURO područja, te specifičnosti hrvatske monetarne politike, kao teme od posebnog interesa.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u monetarnu ekonomiku (funkcije novca, različite definicije novca, mjerenje novca, cijena novca - kamatna stopa, tečaj, vrste tečajeva).
2. Zakon jedinstvene cijene (paritet kupovne moći, mjerenje odstupanja ravnotežnog tečaja).
3. Funkcioniranje zakona jedinstvene cijene na financijskim tržištima (pariteti kamatnih stopa...).
4. Makro i mikro struktura deviznih tržišta.
5. Tržište bankovnih i nebankovnih financijskih posrednika.
6. Ponuda i potražnja na novčanom tržištu, kamatne stope i njihovo ponašanje.
7. Tržište obveznica.
8. Monetarna politika (ciljevi i zadaci monetarne politike, instrumenti monetarne politike, učinci monetarne politike).
9. Inflacija i monetarna politika (definicije i mjerenje inflacije, troškovi - posljedice inflacije, politika ciljane inflacije).
10. Tečajni režimi i monetarna politika (fleksibilni tečajni režim, puzajući tečaj, fiksiranje, valutni odbor, "dolarizacija").
11. Monetarna politika u nadnacionalnim strukturama (EMU, EURO i Europska središnja banka - ECB, svjetska likvidnost i Međunarodni monetarni fond).
12. Monetarna politika u Hrvatskoj kao studija primjera - case study (razvitak monetarne politike, ciljevi i instrumenti monetarne politike, nacionalna valuta i EURO).
Literatura:
  1. F. S. Mishkin: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 6th edition
  2. L. S. Copeland: Exchange Rates and International Finance
  3. M. Blejer, M. Škreb (editors): Central Banking and Monetary Policy: Major Issues and Implications for Transition Economies
  4. S. Ghatak: Monetary Economics in Developing Countries
  5. L. Mahadeva, G. Sterne (editors): Monetary Policy Frameworks in a Global Context
  6. B. Vujčić (urednik): EURO - Europska monetarna unija i Hrvatska
  7. B. Vujčić: Monetarna politika i gospodarski rast
  8. C. E. Walsh: Monetary Theory and Policy
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti

Nastava iz predmeta Monetarna ekonomika održavat će se na daljinu, preko Zooma.

Poveznica za sva predavanja: https://bit.ly/30xL4iL

 

 

Autor: Rudi Mrazović