Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Nelinearna analiza i primjene 2

Šifra: 92935
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Erceg - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Erceg - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Daljnje poznavanje studenata sa osnovnim metodama nelinearne analize: diferencijabilna preslikavanja, metoda monotonih operatora, varijacijske metode. Primjena razvijene teorije na analizu rubnih problema za parcijalne diferencijalnie jednadžbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:
- Diferencijabilna preslikavanja, teoremi o inverznoj i implicitnoj funkciji, bifurkacije (5 tjedana)
- Monotoni operatori, nadrješenja i podrješenja, iteracije, varijacijske nejednakosti (4 tjedna)
- Varijacijske metode, ekstremi, Lagrangeovi multiplikatori (3 tjedna)
- Primjena na rubne probleme za parcijalne diferencijalne jednadžbe (3 tjedna)

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Očekuje se redovito pisanje domaćih zadaća s unaprijed zadanim rokovima. Obavezno je sudjelovanje u nastavi (redovito prisustvovanje predavanjima i vježbama).

UVJETI ZA POTPIS: Redovito sudjelovanje u nastavi. Sve domaće zadaće predane na vrijeme. Barem 50% bodova iz domaćih zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Usmeni ispit. Konačna ocjena formira se iz bodova osvojenih na domaćim zadaćama i usmenog dijela ispita.
Literatura:
  1. P. Drabek, J. Milota: Methods of Nonlinear Analysis
  2. K.-C. Chang: Methods in Nonlinear Analysis
  3. E. Zeidler: Nonlinear Functional Analysis and its Applications, I-IV
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Nelinearna analiza i primjene 1
1. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika

2. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika

3. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika

4. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Marko Erceg:

    Srijedom 9-11h (obvezna najava)

    Lokacija: 221

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti