Operacijska istraživanja

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Operacijska istraživanja

Šifra: 255131
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Vrdoljak
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s modelskim pristupom operacijskih istraživanja formulaciji i rješavanju različitih problema, koji se mogu prikazati kao određeni deterministički problemi matematičkog programiranja. Pri tome se ukazuje na odgovarajuće metode rješavanja razmatranih problema i neke primjene. U izvođenju nastave radit će se i na računalu koristeći raspoloživu programsku podršku.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Teorijski sadržaji (predavanja):
1. Uvod. Izvori operacijskih istraživanja (OI). Priroda OI. Utjecaj OI. Algoritmi i programska podrška. (2 sata)
2. Modelski pristup operacijskih istraživanja. Definicija problema i prikupljanje podataka. Formulacija matematičkog modela. Dobivanje rješenja iz modela. Testiranje modela. Priprema za primjenu modela. Izvršenje odluke. (2 sata)
3. Problemi transporta i asignacije. Transportni problem. Rješavanje transportnog problema simpleks metodom. Problem asignacije. Neka proširenja transportnog problema i primjene. (4 sata)
4. Problemi na mrežama. Uvod. Problem najkraćeg puta. Problem minimalnog razapinjućeg stabla. Problem maksimalnog toka. Problem toka s minimalnim troškovima. Simpleks metoda za mrežne probleme. Planiranje i upravljanje projektom (PERT-CPM). (8 sati)
5. Cjelobrojno programiranje. Formulacija nekih problema cjelobrojnog programiranja. Metoda cjelobrojnih formi. Metoda grananja i ograđivanja za binarno programiranje. Metoda grananja i ograđivanja za mješovito cjelobrojno programiranje. Izabrane primjene. (8 sati)
6. Višekriterijsko programiranje. Uvod. Neka svojstva i karakterizacije efikasnih rješenja. Višekriterijsko linearno programiranje. Ciljno programiranje. (6 sati)
Vježbe:
Na vježbama će se rješavati zadaci, jednim dijelom u računalnoj učionici, uz korištenje raspoložive programske podrške.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Uvod u optimizaciju

Polaganje predmeta :
Položen : Uvod u optimizaciju
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika

4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

Obavijesti