Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti

Šifra: 21541
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Daria Rovan
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Razumijevanje znanstvenih spoznaja o strukturi ličnosti, o individualnim razlikama u sposobnostima i nekognitivnim dimenzijama ličnosti, razumijevanje uloge herediteta i okoline u nastanku individualnih razlika, razumijevanje posljedica individualnih razlika na obrazovljivost (poučljivost) i odgojivost, s posebnim osvrtom na poučljivost osoba s posebnim potrebama (hendikepiranih i nadarenih).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Predmet i razvoj psihologije odgoja i obrazovanja. Edukacijska psihologija kao grana psihologije. Predmet istraživanja psihologije odgoja i obrazovanja. Djelovanje eksperimentalnih istraživanja u prirodnim znanostima na razvoj eksperimentalne psihologije i edukacijske psihologije. Utemeljitelji edukacijske psihologije.
2. Pojam ličnosti i pristupi istraživanju ličnosti. Psihoanalitička teorija ličnosti, bihevioristički pristup, pristup socijalnog učenja, teorija crta ličnosti. Odnos koncepata temperamenta, karaktera i ličnosti.
3. Humanistički pristup u psihologiji ličnosti. Motiv samoostvarenja i njegov odnos prema drugim motivima. Svestrani razvoj ličnosti i samoostvarenje kao alternativni ciljevi edukacije. Kritika humanističke teorije ličnosti u svjetlu kasnijih otkrića o ljudskoj prirodi.
4. Struktura ličnosti. Koncept crta ličnosti. Kognitivno i nekognitivno područje ličnosti. Svestrani razvoj ličnosti - mit ili stvarnost.
5. Individualne razlike i njihovo mjerenje. Raspodsjeka bioloških i nebioloških varijabli u populaciji. Varijacije u inteligenciji. Mentalna retardacija i mentalna nadarenost. Individualne razlike u čuvstvenom i konativnom području ličnosti.
6. Naslijeđe i okolina u genezi individualnih razlika. Koncept genotipa i fenotipa. Temeljne studije o ulozi herediteta i utjecaju okoline (aktiviteta) na razvoj kognitivnih sposobnosti. Temeljne studije o ulozi herediteta u razvoju konativnih osobina.
7. Obrazovne implikacije individualnih razlika u intelektualnim sposobnostima. Učenici s posebnim potrebama. Obrazovanje osoba s lakšom mentalnom retardacijom. Poučavanje nadarenih i kreativnih. Individualizacija programa i individualizacija poučavanja.
8. Odgojne implikacije individualnih razlika u konativnim osobinama. Kakva je ljudska priroda. Atruizam i agresivnost. Individualne razlike u odgojivosti. Odgoj teško odgojivih osoba, mogućnosti resocijalizacije.
9. Razvoj moralne svijesti i teorije moralnog razvoja. Pojam morala, psihoanalitička teorija moralnog razvoja, kognitivna teorija moralnog razvoja i njezina kritika, teorija socijalnog učenja, integrativna teorija moralnog razvoja.
10. Škola i moralni razvoj. Zašto je škola više obrazovna nego odgojna institucija. Djelovanje izvanškolskih agensa socijalizacije. Prioritet u vrednovanju obrazovnih postignuća, ograničenja u raspolaganju potkrepljivačima.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti