Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja

Šifra: 36940
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je upoznati studente s razvojem odgojne i obrazovne djelatnosti i pedagoške misli u povijesti ljudskog roda, kao referentnog okvira za razumijevanje suvremenih problema odgoja i obrazovanja. Polazeći od iskustvenog doživljavanja odgojnog i obrazovnog procesa, razviti znanstveni pojam odgoja i obrazovanja i njihovu međusobnu povezanost i uvjetovanost. Osvijestiti povezanost društva i procesa odgoja i obrazovanja, te spoznati ulogu odgoja i obrazovanja u razvoju ljudskog društva i svake pojedine ličnosti. Ovladati spoznajama na kojima će se razviti sposobnosti i umijeća za uspostavljanje humanih odnosa i uspješniju komunikaciju, kao temelja kompetencije. Ovladati temeljima pedagoške metodologije i statistike za samostalno proučavanje odgojne i obrazovne djelatnosti s ciljem unapređivanja iste. Osposobiti se za uočavanje i rješavanje suvremenih problema odgoja i obrazovanja, kako bi studenti kao budući odgajatelji i nastavnici različitih profila mogli odgovoriti izazovima vremena.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Odgoj i obrazovanje - temeljni pojmovi. Što je odgoj? Što je obrazovanje? Odnos između pojmova odgoja i obrazovanja i njihova uloga u razvoju ličnosti i osposobljavanju za obiteljski, profesionalni i društveni život.
2. Odgoj i obrazovanje - ciljevi, norme i vrijednosti. Pojam ciljeva, normi i vrijednosti i njihovo razlikovanje. Dimenzije cilja odgoja i obrazovanja (tjelesna, kognitivna, afektivna, moralna, estetska, duhovna). Ciljevi odgoja danas. Demokratičnost, pluralizam i multikulturalnost.
3. Podsjeka i pravci pedagogije kao znanosti o odgoju. Raščlamba znanosti o odgoju. Tri tipa pedagogijskih teorija: znanost o odgoju, filozofija odgoja, praktična pedagogija (W. Brezinka). Kritička znanost o odgoju.
4. Odgoj, obrazovanje i društvo. Društvena uvjetovanost odgoja i obrazovanja. Utjecaj odgoja i obrazovanja na razvoj društva. Uloga odgoja i obrazovanja u transmisiji socijalnog nasljeđa na mlađe naraštaje. Uloga obitelji i škole. Kultura i odgoj. Inkulturacija nadređeni pojam odgoju i obrazovanju. Društvene norme i vrijednosti.
5. Odgoj, obrazovanje i razvoj ličnosti. Uloga odgoja i obrazovanja u procesu razvoja ličnosti. Čimbenici razvoja ličnosti: nasljeđe, socijalna sredina, vlastita aktivnost. Mjesto i uloga odgoja i obrazovanja u procesu razvoja ličnosti. Učenje nadređeni pojam odgoju i obrazovanju. Procesi personalizacije i socijalizacije. Teorije odgoja i obrazovanja u svjetlu teorija ličnosti.
6. Odgoj, obrazovanje i međuljudski odnos. Odgoj i obrazovanje kao neposredna djelatnost ovdje i sada odvija se u međuljudskom odnosu. Važnost međuljudskog odnosa između odgajatelja i odgajanika za uspješnost odgojnog i obrazovnog procesa. Odgoj i obrazovanje kao uspješna komunikacija. Čimbenici uspješnosti međuljudskog odnosa i komunikacije u odgoju i obrazovanju. Paradoksi u odgoju i obrazovanju.
7. Razvoj odgojne i obrazovne djelatnosti u povijesti čovječanstva. Povijesna retrospektiva odgojne i obrazovne djelatnosti u razvoju čovječanstva s naglaskom na momente koji su danas aktualni. Pozornost posvetiti ciljevima i zadacima odgoja i obrazovanja, sadržajima i metodama, te organizaciji odgojne i obrazovne djelatnosti. Pojava govora - uvjet odgoja i obrazovanja. Značajna otkrića i pronalasci koji su revolucionirali odgoj i obrazovanje: pismo, tisak, elektronika itd.
8. Razvoj pedagoške misli. Pedagoška misao razvija se u okrilju filozofije. Grčki filozofi: Sokrat, Platon, Aristotel. Srednjovjekovni filozofi. Doba humanizma i renesanse. Novi vijek. J. A. Komensky - prvi pedagoški sustav Velika didaktika, ideolog osnovne škole, filozofi - pedagoški mislioci XVII. i XVIII. stoljeća. J. F. Herbart - utemeljitelj pedagogije kao znanosti. Reformni pedagoški pokreti i pravci nove škole. Hrvatska pedagoška misao. Predstavnici kulturne pedagogije XX. stoljeća. Suvremena pedagoška misao.
9. Istraživanje odgoja i obrazovanja. Opći problemi metodologije pedagogije. Vrste pedagoškog istraživanja. Projekt istraživanja. Etape pedagoškog istraživanja. Metode u pedagoškom istraživanju. Postupci i instrumenti prikupljanja podataka. Osnove pedagoške statistike. Interpretacija rezultata. Pisanje izvješća. Primjena rezultata istraživanja.
10. Suvremeni zahtjevi pedagogije kao znanosti i odgoja i obrazovanja kao djelatnosti. Od lokalne zajednice do svjetskog društva. Od društvene kohezije do demokratskog sudjelovanja. Od gospodarskog rasta do ljudskog razvitka. Doživotno učenje - imperativ za demokraciju. Potraga za odgojnim i obrazovnim sinergijama.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Razvojna psihologija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti