Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama

Šifra: 201322
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Goran Igaly , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Goran Igaly , v. pred. - Seminar

dr. sc. Goran Igaly , v. pred. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Studente osposobiti za:
- rad s programskim jezicima i opremom za provedbu nastave u osnovnim i srednjim školama iz domene računalnog razmišljanja i programiranja
- kritičko vrednovanje i odabir programskih alata i opreme za provedbu nastave programiranja u školama
- prepoznavanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma informatike pogodnih realizaciju pomoću odgovarajućeg softvera i
hardvera.

SADRŽAJ KOLEGIJA:
- Programski jezici i zadaci za učenje programiranja u školama. Programski jezici Logo i Basic i razlozi njihova korištenja u
nastavi programiranja u mlađoj dobi
- Vizualni (blokovski) programski jezici. Veza između dijagrama toka i blokovskog programa. Varijable, procedure
- Programiranje fizičkih objekata. Senzori, aktivatori, beskonačna petlja.
- Paradigma objektnog programiranja u vizualnim jezicima. Povezivanje koncepata iz objektnog programiranja s
vizualnim jezicima i mogućnosti njihova korištenja u ranoj fazi učenja programiranja
- Komunikacija među jednostavnim sustavima. Korištenje različitih oblika komunikacije (putem žice i bežično) za
uspostavu sustava s više jednostavnih uređaja
- Korištenje naprednih programskih biblioteka.
- Tekstualni programski jezici. Prijelaz s vizualnih na tekstualne programske jezike (Python, Arduino C/C++) . Podržavanje
složenijih senzora
- Razvoj vlastitih biblioteka. Podrška za nove senzore i aktivatore, prilagodba postojećih biblioteka za potrebe nastave
Literatura:
3. semestar
Izborni računarski predmet 1, 2 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički

4. semestar Ne predaje se
Izborni računarski predmet 1, 2 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • v. pred. dr. sc. Goran Igaly:

  ponedjeljak 15-16
  srijeda 16-17
  (obavezna najava putem elektroničke pošte)

  Lokacija: 226

Cilj predmeta

Studente osposobiti za:

 • rad s programskim jezicima i opremom za provedbu nastave u osnovnim i srednjim školama iz domene računalnog razmišljanja i programiranja
 • kritičko vrednovanje i odabir programskih alata i opreme za provedbu nastave programiranja u školama
 • prepoznavanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma informatike pogodnih realizaciju pomoću odgovarajućeg softvera i hardvera

Očekivani ishodi učenja

 • odabrati odgovarajuće programsko okruženje za ishode učenja iz domene računalnog razmišljanja i programiranja
 • kritički vrednovati i usporediti različita programska okruženja za blokovsko programiranje
 • organizirati nastavu programiranja koja uključuje rad s fizičkim objektima
 • objasniti vezu između dijagrama toka, programa napisanog u blokovskom jeziku, te tekstualnom programskom jeziku
 • objasniti faze generiranja koda za mikrokontroler
 • objasniti vrste i način rada senzora kao ulaznih jedinica
 • pripremiti i dokumentirati zadatke prikladne za nastavu programiranja u školama
 • osmisliti jednostavan zadatak koji uključuje komunikaciju više jednostavnih računalnih sustava
 • primijeniti jednostavne elemente paradigme objektnog programiranja na vizualne jezike
 • izraditi programsku biblioteku s proširenjima za podršku senzorima u blokovskom programskom jeziku

Sadržaj predmeta

 • Programski jezici i zadaci za učenje programiranja u školama. Programski jezici Logo i Basic i razlozi njihova korištenja u nastavi programiranja u mlađoj dobi
 • Vizualni (blokovski) programski jezici. Veza između dijagrama toka i blokovskog programa. Varijable, procedure
 • Programiranje fizičkih objekata. Senzori, aktivatori, beskonačna petlja.
 • Paradigma objektnog programiranja u vizualnim jezicima. Povezivanje koncepata iz objektnog programiranja s vizualnim jezicima i mogućnosti njihova korištenja u ranoj fazi učenja programiranja
 • Komunikacija među jednostavnim sustavima. Korištenje različitih oblika komunikacije (putem žice i bežično) za uspostavu sustava s više jednostavnih uređaja
 • Korištenje naprednih programskih biblioteka.
 • Tekstualni programski jezici. Prijelaz s vizualnih na tekstualne programske jezike (Python, Arduino C/C++) . Podržavanje složenijih senzora
 • Razvoj vlastitih biblioteka. Podrška za nove senzore i aktivatore, prilagodba postojećih biblioteka za potrebe nastave

Obavijesti