Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Poslovne simulacije

Šifra: 63373
ECTS: 5.0
Nositelji: mr. sc. Dražen Penzar
Izvođači: Ante Jelčić - Auditorne vježbe
Mario Radaković - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
1) teoretska nastava:
- upoznavanje s matematičkim modelima koji se koriste u poslovnim simulacijama,
- stjecanje osnovnih znanja o temeljnim poslovnim funkcijama poduzeća, uključujući osnovne koncepte i metode strateškog menadžmenta, upravljanja poslovnim financijama, računovodstva i menadžerskog računovodstva, prodaje i marketinga i upravljanja ljudskim potencijalima,
- integracija stečenih znanja u konzistentnu cjelinu integriranog upravljanja poduzećem,
2) praktična nastava - sudjelovanje u poslovnoj simulaciji:
- stjecanje iskustva o mogućnostima primjene poslovnih modela i simulacija u poslovnom okruženju,
- stjecanje praktičnog uvida u probleme upravljanja poduzećem te ulogu i povezanost pojedinih funkcionalnih cjelina,
- stjecanje praktičnih menadžerskih znanja i vještina koje će koristiti studentima na njihovom budućem radnom mjestu,
- jačanje analitičkih vještina, sposobnosti timskog rada, poslovnog odlučivanja i poslovnog komuniciranja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. UVOD (1 tjedan, predavanja)
2. FENOMENOLOGIJA (Obrađuje se kroz 6 tjedana predavanja i 4 tjedna vježbi)
Organizacija i osnovne funkcije u poduzeću. Uloga menadžmenta. Uloge pojedinih poslovnih funkcija. Osnovni koncepti strateškog menadžmenta. Računovodstvo, osnovni računovodstveni izvještaji. Upravljanje financijama poduzeća. Marketing i marketinški miks. Upravljanje ljudskim potencijalima.
3. SIMULACIJSKI MODELI (Obrađuju se kroz 8 tjedana predavanja)
Korištenje poslovnih simulacija u edukaciji i podršci odlučivanju. Modeli pojedinih funkcija u poduzeću (marketing, istraživanje i razvoj, operacije, računovodstvo i financije, upravljanje ljudskim potencijalima). Modeli tržišta (ponuda, potražnja, tržišni udjeli, vrijednost dionica, tečajevi valuta). Verifikacija i validacija modela.
4. PROVEBA POSLOVNE SIMULACIJE (simulacija se provodi kroz 11 tjedana vježbi)
Pripreme za simulaciju: otvaranje korisničkog računa, upoznavanje sa softverom, preuzimanje datoteka, formiranje timova. Probni krugovi simulacije. Analiza virtualnih poduzeća i okruženja, izrada i prezentacija strateškog plana. Upravljanje simuliranim poduzećem (8 ciklusa), analiza poteza poduzeća i stanja na tržištu. Izrada i prezentacija završnih izvješća.
Literatura:
3. semestar
Izborni predmeti 4 i 5 - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti