Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Programiranje za suvremene procesore

Šifra: 61521
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. Domagoj Vrgoč - Predavanja
Izvođači: izv. prof. Domagoj Vrgoč - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Osposobljavanje za samostalno programiranje Android aplikacija, savladavanje principa, alata i tehnika programiranja za Android platformu

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Osnove Android platforme, koncepti programiranja za Android Eclipse razvojno okruženje, instalacija i korištenje
2. Korištenje Android emulatora
3. Aktivnosti, Intenti
4. Elementi korisničkog sučelja
5. Pozivanje ugrađenih aplikacija i njihovo korištenje u kodu
6. Dizajniranje korisničkog sučelja
7. Pohrana podataka, korištenje SQLite baze podataka
8. Razmjena poruka i korištenje mreže
9. Objava Android aplikacija

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Pohađanje predavanja, aktivno sudjelovanje na vježbama, izrada i obrana projektnog zadatka, polaganje dva kolokvija.

UVJETI ZA POTPIS: Ostvareno minimalno 50 bodova, od toga minimalno 10 iz projektnog zadatka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Završni dio ispita sastoji se od izrade rješenja projektnog zadatka i prezentacije rješenja nastavniku. Konačna ocjena oblikuje se na osnovi aktivnosti na vježbama, ocjena dobivenih na kolokvijima te ocjene rješenja projektnog zadatka.
Literatura:
  1. Wei-Meng Lee: Beginning Android 4 Application Development
  2. Reto Meier: Professional Android 4 Application Development
  3. D. A. Patterson, J. L. Hennessy: Computer Organization and Design
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Baze podataka
Položen : Računarski praktikum 2
3. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti