Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar - Matematičko modeliranje

Šifra: 36944
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Rudi Mrazović
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), programiranje simulacija na računalu, traženje sličnih primjera, pripremu seminarskog rada - eseja u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s odabranim problemima iz primijenjene matematike za čije se rješavanje koriste matematičke metode prethodno obrađene u drugim kolegijima. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica matematike, za afirmaciju suvremenosti, integracije, problemnosti, zornosti i apstraktnosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama. Studenti(ce) se ovim seminarom osposobljavaju i za samostalno vođenje interdisciplinarnih učeničkih projekata koji ilustriraju primjenu matematike u prirodnim ili društvenim znanostima.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Matematičko modeliranje realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi zadanu temu te ju prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Bit će obrađene npr. sljedeće teme:
1. Problem predviđanja rasta populacije u državi (eksponencijalna funkcija; prilagodba modela stvarnim podacima).
2. Problem povremeno nepoštene kockarnice (uvjetna vjerojatnost; Bayesova formula).
3. Brojanje stanica pomoću mikroskopa (Poissonova distribucija).
4. Modeliranje infuzije glukoze (linearne diferencijalne jednadžbe).
5. Izgradnja filogenetskih stabala (metrika; UPGMA clustering algoritam).
6. Distribucija palindroma u DNA virusa (homogeni Poissonov proces; procjena parametara).
Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema. (1 tjedan)
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, programira simulacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Primijenjena matematička analiza

Polaganje predmeta :
Položen : Primijenjena matematička analiza
6. semestar
Izborni seminar 4 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Rudi Mrazović:

  četvrtkom, 15h-17h (uz obaveznu najavu mailom)

  Lokacija: 303

Nastava u ak. god. 2021./2022.

Praćenje i polaganje predmeta

Studenti će se podijeliti u tročlane timove. Zadaci svakog tima će biti sljedeći.

 • Dogovoriti termin izlaganja. Pokušajte biti prisutni na uvodnom predavanju u prvom tjednu nastave. Tom prilikom ćete formirati tročlane timove (možete se i unaprijed dogovoriti) te zapisati svoj tim u nekom slobodnom terminu. Studenti koji ne budu raspoređeni na uvodnom predavanju trebaju naknadno poslati e-mail nastavniku kako bi vas spojio s ostalim takvim studentima i formirao preostale timove.
 • Dogovoriti temu izlaganja. Tijekom prva 2-3 tjedna timovi će u dogovoru s nastavnikom pronaći odgovarajuću temu za seminar. Možete nešto inicijalno predložiti, a u komunikaciji emailom ćemo precizirati detalje i predložiti literaturu.
 • Napisati i predati seminarski rad. Predaje se emailom nastavniku najkasnije tjedan dana prije izlaganja. Tijekom izrade poželjno je višestruko konzultiranje s nastavnikom (najbolje emailom, može i uživo).
 • Pripremiti i održati prezentaciju u dogovorenom terminu. Prezentacije traju 25-30 minuta (najviše 2 seminara po danu), a izlažu se kombiniranjem PCa s LCD projektorom i ploče. U prezentiranju trebaju sudjelovati svi članovi grupe. Mole se studenti da redovito pohađaju izlaganja svojih kolega.

VAŽNO: Samo studenti koji upišu predmet ove ak. god. mogu u ovoj ak. god. ostvariti prolaznu ocjenu. Drugim riječima, ocjena se ne može "pričuvati" do iduće ak. god. U redu je da studenti koji još nisu upisali predmet (jer, recimo, čekaju na odobrenje molbe) počnu sudjelovati u nastavi, ali svjesni rizika da im se ne "pamti" nikakav trud/rezultat/ocjena ukoliko ipak ne budu u mogućnosti ove ak. god. upisati predmet. Ukoliko neki tim na taj način ostane bez jednog člana, preostali će članovi morati nastaviti bez njega.

 

Termini izlaganja u ak. god. 2021./2022.

 • Projektivna preslikavanja i fotografija (R.G., A.M., S.R.) - utorak 10. 5. 2022. od 14 do 15 sati u A002
 • Matematika i doziranje lijekova (I.B., A.I., I.J.) - utorak 24. 5. 2022. od 14 do 16 sati u A002
 • Matematičko modeliranje u likovnoj umjetnosti (M.A., N.B., D.B., I.S.) - utorak 24. 5. 2022. od 14 do 16 sati u A002

 

Kratke upute za pripremu seminarskog rada

U pripremi i pisanju seminarskog rada trebaju sudjelovati svi članovi grupe. Uobičajena duljina seminarskog rada je oko 15 stranica, ovisno o veličini fonta, proredu, itd.

VAŽNO: Na ovom predmetu inzistira se da studenti seminar napišu u LaTeXu. Nema propisanog predloška, a dozvoljeno je koristiti Overleaf.

U seminarskom radu treba izložiti jedan matematički model. Poželjno je da tim dođe na vlastitu ideju o čemu bi pisali, a kao primjeri mogu poslužiti naslovi nekoliko prošlogodišnjih seminara: Harmonija tonova i atonalnost u glazbi, Harmonijski oscilator, Matematički model za problem nezaposlenosti, Matematičko modeliranje u seizmologiji, Model širenja zarazne bolesti procesom grananja, Eksponencijalni i logistički modeli rasta populacije, Planetarna gibanja, Računanje vrijednosti DNK dokaza, itd.

Dobro bi bilo da seminarski rad ima uvod i/ili zaključak. Na kraju treba napisati popis korištene literature, uključujući i izvore s interneta. Tekst treba pisati punim rečenicama. Varijable u matematičkom tekstu pišu se ukoso (kurzivom), a brojke i simboli uspravno. Rečenice ne počinju brojevima niti simbolima.

VAŽNO: Plagiranje je strogo zabranjeno. Takvi radovi bit će poništeni. Pod plagiranjem se podrazumijeva prepisivanje većih dijelova teksta iz literature, seminara iz ranijih godina (posjedujemo arhivu s kojom uspoređujemo rad) ili nenavedenih izvora.

 

Pravila ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:

 • Pisani seminarski rad: najviše 50 bodova.
 • Prezentacija: najviše 50 bodova. Ocjenjuje se cijeli tim zajedno i doprinos pojedinog studenta radu tima.

Minimalni uvjeti za prolaznu ocjenu:

 • pisani seminarski rad ocijenjen prolaznom ocjenom (najmanje 25 bodova),
 • održano javno izlaganje teme (prezentacija),
 • ukupan uspjeh najmanje 45 bodova od 100 mogućih.

Rasponi za pojedine ocjene:

 • 45-59 bodova - dovoljan (2),
 • 60-74 bodova - dobar (3),
 • 75-89 bodova - vrlo dobar (4),
 • 90-100 bodova - izvrstan (5).

Studenti koji ne steknu prolaznu ocjenu ne mogu naknadno položiti kolegij, nego ga moraju ponovno upisati.


Obavijesti