Pravila ocjenjivanja - akademska godina 2023./2024.

Elementi ocjenjivanja

1. pisani ispit (75 %)

2. projektni zadatak (20 %)

3. prisutnost (5 %)

 

Pisani ispit

Pisani ispit piše se u trajanju od 2 sata, sastoji se od pitanja iz teorije i zadataka, te obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija. Ispit nosi 75 bodova, te ga je moguće pisati u ljetnom ili jesenskom ispitnom roku.

 

Projektni zadatak

Svaki student će dobiti zadatak za samostalno rješavanje, koji će uključivati i neke praktične primjene teorije s predavanja. Projektni zadatak se bira između ponuđenih tema, gdje student izabire jednu od tema i javlja je nastavniku. Zadatak nosi ukupno 20 bodova.

 

Prisutnost

Za svakog studenta bilježi se prisutnost na nastavi, koja donosi maksimalno 5 bodova. Studenti mogu svojom aktivnošću na predavanjima i radom steći dodatne bodove.

 

Tablica ocjenjivanja

Ocjena Prag
5 90
4 75
3 60
2 45