Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Uvod u paralelno računanje

Šifra: 45663
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje s arhitekturama paralelnih računala, osnovnim paralelnim algoritmima i rezultatima o njihovoj složenosti.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u paralelno računanje. (6 sati)
2. Arhitekture paralelnih računala. (8 sati)
3. Modeli paralelnog programiranja. (10 sati)
4. Mjere složenosti paralelnih algoritama. (8 sati)
5. Osnovni paralelni algoritmi. Paralelni prefiks. (10 sati)
6. Množenje matrica. (10 sati)
Program je izrađen prema programima sličnih kolegija na University of California (Berkeley, USA) i MIT (Cambridge, USA).
Literatura:
1. semestar
Izborni modul Paralelno računanje - Redovni Studij - Primijenjena matematika

2. semestar Ne predaje se
Izborni modul Paralelno računanje - Redovni Studij - Primijenjena matematika

3. semestar
Izborni modul Paralelno računanje - Redovni Studij - Primijenjena matematika

4. semestar Ne predaje se
Izborni modul Paralelno računanje - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Nela Bosner:

  Termini konzultacija za akademsku godinu 2022./23. u zimskom semestru su :

  • utorak 10.00 - 12.00 u uredu 302.
  • prema dogovoru - za vrijeme trajanja kolokvija.
  Lokacija: 302

SADRŽAJ

Termin održavanja predavanja i vježbi: srijeda 14.00 - 17.00

Predavaonica: Praktikum 1

Održavanje online nastave: po potrebi odvijat će se preko Zoom platforme na adresi xxx

e-kolegij: https://moodle.srce.hr/2023-2024/course/view.php?id=179784

Nastavnik: Nela Bosner

 •  e-mail: nela@math.hr

 

Elementi ocjenjivanja

 • programske zadaće (50%),
 • završni projektni zadatak (30%),
 • usmeni ispit (20%).

Programske zadaće

 • Sastoje se od programskih domaćih zadaća koje se zadaju tokom cijelog semestra.
 • Zadaci na zadaćama izrađuju se na računalu.
 • Na zadaćama se ukupno može dobiti 50 bodova, a za polaganje ispita potrebno je skupiti minimalno 25.
 • Studenti koji nisu dobili 25 bodova mogu dobiti samo jedan dodatni programski zadatak koji zamjenjuje zadatak s minimalnim brojem bodova.
 • Ispit nije položen ukoliko niti s novim zadatkom student nema 25 bodova iz programskih zadaća.

Završni projektni zadatak

 • Temu završnog projektnog zadatka student bira u dogovoru s nastavnikom, prije kraja semestra.
 • Završni projektni zadatak izrađuje se na računalu i praktičnog je tipa.

Obrana završnog projektnog zadatka i usmeni ispit

 • Završni ispit sastoji se od obrane završnog projektnog zadatka i usmenog ispita.
 • Projektni se zadatak brani osobno, na računalu.
 • Zadatak koji nije izrađen samostalno, povlači stegovne sankcije i zaključnu ocjenu "nedovoljan".
 • Usmeni ispit pokriva ukupno gradivo predavanja i vježbi.
 • Student može svojim neznanjem na završnom ispitu dobiti i negativnu ocjenu.
 • Na završnom ispitu može se dobiti ukupno 50 bodova, a za polaganje ispita potrebno je skupiti minimalno 25.

Zaključivanje ocjene

 • Konačan broj bodova dobiva se kao zbroj bodova iz programskih zadaća, iz završnog projektnog zadatka i ispita.
 • Ocjena se daje prema sljedećoj tabeli:
bodovi

ocjena

50-64 2
65-79 3
80-89 4
90-100 5

 


Obavijesti