Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Vrednovanje u matematičkom obrazovanju

Šifra: 93024
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija
Izvođači: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Osposobiti studente za primjereno i efikasno praćenje, vrednovanje, samovrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi matematike, za vlastito samovrednovanje te kritičko vrednovanje i interpretiranje rezultata različitih vrednovanja učeničkih matematičkih postignuća.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Ciljevi matematičkog obrazovanja i ishodi učenja matematike. Matematički koncepti i procesi. Taksonomije kognitivnih procesa. Taksonomije primjerene matematici. Konstrukcija jasnih (mjerivih i opazivih) ishoda učenja matematike.
2. Uloga i vrste vrednovanja u (matematičkom) obrazovanju. Unutarnje i vanjsko, formativno i sumativno, te kriterijsko, normativno i ipsativno vrednovanje učeničkih matematičkih postignuća; vrednovanje i samovrednovanje rada nastavnika; vrednovanje kvalitete rada škola.
3. Vrednovanje i ocjenjivanje kao sastavnica procesa učenja i poučavanja matematike. Vrednovanje kao mehanizam poticanja kvalitetnog učenja (vrednovanje kao učenje); vrednovanje kao mehanizam poticanja kvalitetnog poučavanja (vrednovanje za učenje); vrednovanje i ocjenjivanje postignuća (vrednovanje naučenog). Suvremeni trendovi u vrednovanju u matematičkom obrazovanju.
4. Mjerenje i opažanje ostvarivanja postavljenih ciljeva i ishoda učenja. Metode praćenja i vrednovanja napredovanja učenika u nastavi matematike.
5. Kriterijsko vrednovanje. Rubrike i indikatori postignuća. Konstrukcija jednostavnih i složenih (višedimenzionalnih) rubrika na primjerima konkretnih matematičkih sadržaja.
6. Metode praćenja rada i napredovanja učenika u matematici. Praćenje i opažanje razvoja matematičkih procesa kod učenika. Vođenje zabilješki. Rubrike zapažanja. Kontrolni popisi za razredni odjel i pojedinog učenika. Procjenjivanje produktivne dispozicije prema matematici. Učeničko samovrednovanje. Portfolio. Metode dijagnostičkog vrednovanja.
7. Konstrukcija matematičkog zadatka u kontekstu mjerenja ostvarenja postavljenog cilja i ishoda učenja te taksonomije kognitivnih procesa. Vrste matematičkih zadataka.
8. Konstrukcija pisane provjere učeničkih matematičkih postignuća u kontekstu mjerenja ostvarenja postavljenog cilja i ishoda učenja te taksonomije kognitivnih procesa. Pouzdanost, valjanost, objektivnost, pravednost. Standardizirani testovi.
9. Formativno i sumativno vrednovanje. Ocjenjivanje i izvještavanje. Povratne informacije učenicima i njihovim roditeljima.
10. Standardizirani testovi. Vanjsko vrednovanje. Nacionalni ispiti i državna matura iz matematike. Usporedba s drugim obrazovnim sustavima.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 2
3. semestar
Izborni pedagoški predmet 2 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija:

    Konzultacije su utorkom u 10 sati ili po dogovoru. Konzultacije se dogovaraju mailom.

    Lokacija: 228 (2. kat)

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti