SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 72. i 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj
  2. u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje) iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Fizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27. 08. 2021. godine, te u Universitasu od dana 27. 09. 2021. godine,  za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27. 08. 2021. godine, te u Universitasu od dana 27. 09. 2021. godine,  za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj - da je izabrana Sunčica Bosak.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i u Večernjem listu od dana 06. 10. 2021. godine, za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i u Večernjem listu od dana 06. 10. 2021. godine, za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.- da je izabran Igor Felja.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za pravne poslove, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pri Službi Dekanata PMF-a (povećani opseg posla) – 1-izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8d00a5c7-a8af-4f94-b360-007786c5ff6e

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.- da je izabran Frane Marković.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- namještenik (pomoćni vrtlar), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija,  za rad u sklopu ,,Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02)“, za rad na projektu „IP-2019-04-5382 Geni spužvi povezani s nastankom raka“ i projektu „IP-Corona-04-2084  Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga  domaćina   kao  biomarkeri   za  otkrivanje  čimbenika   rizika  tijekom pandemije COVID-19“, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=88b99d4b-94c0-4a6e-b15f-b51978c68333

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 10. 12. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 10. 12. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1-izvršitelj - da je izabrana pristupnica Manda Dubravac.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!