Dvojni doktorat

Dvojni doktorat poznat je pod francuskim nazivom „cotutelle“. Navedeni oblik doktorata podrazumijeva da student upiše doktorski studij na dva različita Sveučilišta te uz superviziju dvaju mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad, pritom, kada se radi o dva različita sveučilišta iz dviju zemalja, govorimo o međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision).

Ugovor o dvojnom doktoratu sklapa Sveučilište u Zagrebu sa stranim partnerskim sveučilištem. Sporazum može pokrenuti Sveučilište u Zagrebu ili partnersko sveučilište, a prema Pravilnicima obje institucije.

Nakon što je tekst sporazuma pregledan od oba partnerska Sveučilišta (na Sveučilištu u Zagrebu u Uredu za doktorske studije i programe) sporazum odobrava Vijeće Fizičkog odsjeka.

Sporazum prethodno potpisan od strane doktoranda, mentora i dekana šalje se na potpis rektora preko Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta.

Sporazumu treba priložiti:

  • Potvrdu da je doktorand upisan na doktorski studij
  • Odluku Vijeća Fizičkog odsjeka o prihvaćanju sporazuma
  • Ime i prezime osobe koja organizira potpisivanje sporazuma na stranom sveučilištu te njene kontakt podatke ( adresa, broj telefona i e-mail )
  • Kontakt podatke doktoranda ( adresa, broj telefona i e-mail )

Više informacija o dvojnom doktoratu možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu:

http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/dvojni-doktorati-cotutelle/

 

Institucije u suradnji s kojima su uspješno obranjeni dvojni doktorati:

  • Ecole Polytechnique (Université Paris-Saclay)
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Nicolaus Copernicus University in Torun