Biofizika


Upute za upis

Uz redovne (obavezne) predmete studenti upisuju izborne predmete iz dve liste:

Biofizika - izborni predmeti 1
S ove liste studenti upisuju 3 izborna predmeta po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.

Biofizika - izborni predmeti 2
Studenti s ove liste upisuju 1 izborni predmet po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj