Medicinska fizika

ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje INFO
0.0 Fizika u nuklearnoj medicini (205472)
Medvedec, M.
35
(20P+15A)
INFO
0.0 Radiološka i radioterapijska fizika te dozimetrija (205337)
Bokulić, T.; Faj, D.
55
(25P+15A+15S)
INFO
0.0 Seminar iz medicinske fizike (205473)
Bokulić, T.
15
(15S)
INFO
ECTS Medicinska fizika - izborni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Biomedicinska elektronika i instrumentacija (205478)
Lacković, I.; Medvedec, M.
28
(14P+14A)
INFO
0.0 Fizika i tehnika ultrazvuka u medicini (205475)
Žauhar, G.
28
(14P+14A)
INFO
0.0 Magnetska tomografija (205481)
Maltar Strmečki, N.
28
(14P+14S)
INFO
0.0 Metode tomografske rekonstrukcije u medicini (205477)
Grošev, D.
28
(14P+14A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja fiziologije s patofiziologijom (205483)
30
(10P+20S)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja onkologije i radioterapije (205484)
Fröbe, A.
30
(10P+20S)
INFO
0.0 Primjena lasera u medicini (205480)
Ban, T.
28
(14P+14S)
INFO
0.0 Radiološka anatomija (205482)
Popić, J.
30
(10P+20A)
INFO
0.0 Zaštita od zračenja u medicini (205479)
Medvedec, M.; Majer, M.; Bokulić, T.
30
(15P+15A)
INFO

Upute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju 2 izborna kolegija po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjeraUpute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju 2 izborna kolegija po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj