HRZZ logo  

Istraživački projekt MIAU, Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru

 

 

Trajanje projekta: 01. 06. 2014. - 30. 09. 2018.

 

Sažetak

Hadroni, poput protona ili piona, su čestice sastavljene od kvarkova i gluona koji međudjeluju putem fundamentalne jake sile. Cilj MIAU projekta je doprinijeti razumijevanju te jake sile, opisane teorijom kvantne kromodinamike (QCD). Povrh toga, proučavamo fizikalne procese na ubrzivačima hadrona, uključujući moguću elektroslabu produkciju dosad još neviđenih čestica na velikom hadronskom sudarivaču (LHC). Pritom, istraživat ćemo modele nove fizike u kojima su takve nove čestice uvedene u nastojanju da se objasne male mase neutrina te primjećena količina tamne tvari u svemiru. Da bi ostvarili ove ciljeve, proučavat ćemo specifične hadronske procese, kako u režimu velikih energija gdje je jaka sila dovoljno slaba za pristup računom smetnje, tako i u režimu u kojem se ističu neperturbativne značajke QCD-a, poput zatočenja i kiralne simetrije. Žarište će biti na procesima koji se mjere na nizu eksperimentalnih postrojenja što omogućuje blizak kontakt sa stvarnošču i neposrednu provjeru naših rezultata i ideja. Kao rezultat, očekujemo značajan napredak spoznaja o kvarkovsko-gluonskoj strukturi protona, opisanoj putem tzv. poopćenih partonskih distribucija, poboljšani opis raznih svojstava mezona u vakuumu i na konačnim gustoćama i temperaturama, rasvjetljavanje faznog dijagrama QCD-a u okviru modela, te postavljanje granica na dopušteni parametarski prostor nekoliko modela nove fizike.

Članovi projektnog tima:

 • Sanjin Benić
 • Ivan Dadić
 • Davor Horvatić
 • Amon Ilakovac
 • Dalibor Kekez
 • Dubravko Klabučar
 • Krešimir Kumerički (PI)
 • Timon Mede
 • Dieter Müller
 • Ivica Picek

Doktorand:

 • Petar Čuljak

Radovi

Zahvala

Ovaj rad je financirala [sufinancirala] Hrvatska zaklada za znanost
projektom br. 8799.

 

Razne informacije

 • PMF-ov broj kartice: 252534
 • CROSBI šifra projekta: HRZZ-8799