Atomska, molekulska i optička fizika

ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje INFO
0.0 Seminar iz atomske, molekulske i optičke fizike (205297)
Buljan, H.
15
(15S)
INFO
0.0 Uvod u modernu atomsku, molekulsku i optičku fiziku (205296)
Buljan, H.; Ban, T.
55
(40P+15A)
INFO
ECTS Atomska, molekulska i optička fizika - izborni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Femtosekundna laserska spektroskopija (205303)
Vujičić, N.
30
(15P+15S)
INFO
0.0 Fizika plazme (205308)
Vršnak, B.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Fuzijska plazma i reaktori (205309)
Tadić, T.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Koherentno međudjelovanje atoma i svjetlosti (205305)
Aumiler, D.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Kvantna optika (205300)
Jablan, M.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Lasersko hlađenje i zarobljavanje (205306)
Ban, T.
30
(15P+15S)
INFO
0.0 Nekonvencionalne tehnike u atomskoj spektroskopiji (205301)
Vdović, S.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Nelinearna optika (205298)
Jablan, M.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Niskotemperaturne plazme i primjene (205307)
Milošević, S.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Optika i holografija (205299)
Skenderović, H.
45
(15P+30A)
INFO
0.0 Spektroskopske metode u proučavanju molekulskih vibracija (205302)
Mohaček Grošev, V.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Ultrahladni atomski plinovi i metode višečestične fizike (205304)
Buljan, H.; Jukić, D.
30
(15P+15A)
INFO

Upute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju 4 izborna predmeta po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.Upute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju 4 izborna predmeta po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj