Obavijesti

Umro akademik Stanko Popović

U petak 18. prosinca 2020. u Zagrebu je u 83. godini života umro akademik Stanko Popović, istaknuti hrvatski fizičar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i professor emeritus na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: webmaster FO

Primili smo tužnu vijest da je naš umirovljeni nastavnik Mr. sc. Milivoj Jančijev preminuo 4. rujna 2017. u 84. godini života. Do umirovljenja bio je voditelj studija proizvodno-tehničkog obrazovanja na Fizičkom odsjeku PMF-a.
Pogreb će biti u petak 8. rujna 2017. u 13:20 h ispred mrtvačice na Mirogoju.

Autor: webmaster FO
Srećko Žganec

19.4.2017., u 56. godini života, preminuo je bivši djelatnik Fizičkog odsjeka, dr. sc. Srećko Žganec. Doktorirao je pod vodstvom prof. dr. sc. Dubravka Tadića, s kojim je objavio niz članaka o strukturi hadrona opisanoj relativističkim kvarkovskim modelima. Po odlasku s Fizičkog odsjeka, 1999. godine, radio je u nizu institucija kao pionir upotrebe znanstvenih vještina u financijskom okruženju u Hrvatskoj.

Autor: webmaster FO

U subotu 4. travnja 2015., u 74. godini života, preminuo je akademik Slaven Barišić, professor emeritus na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta. 

O bogatom životnom putu profesora i akademika Slavena Barišića pročitajte u osvrtu 

Slaven Barišić, učitelj i prijatelj

Autor: webmaster FO

2.6.2011. iznenada je preminuo prof. dr Slobodan Brant, redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka PMF-a. 

Profesor Sveučilišta u Zagrebu, Slobodan Brant ostaje znanstvenik visoke svjetske razine kvalitete i talentirani pedagog fizike. Rođen 1954. u Nikšiću, gdje su mu tada boravili roditelji, i potom preselili u Pulu gdje je proveo djetinjstvo do odlaska na studij u Zagreb, ali je u Pulu i dalje često dolazio. Diplomirao je teorijsku fiziku 1977. (PMF Zagreb), magistrirao 1980. ("Nuklearni Wardov identitet za magnetske dipolne momente i prijelaze u atomskoj jezgri") i doktorirao 1985. ("Dinamičke simetrije i supersimetrije za kvadrupolne fonone", mentor V. Paar). U Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu napreduje od asistenta do redovitog profesora 1997. godine. Studentima je predavao kolegije Nuklearna fizika, Matematičko modeliranje u fizici, Elektrodinamika i Teorijska fizika I i II. Bio je predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku, zamjenik pročelnika Fizičkog odsjeka i tajnik Hrvatskog prirodoslovnog društva. Savjesno je obavljao i niz odgovornih funkcija u povjerenstvima na fakultetu i na rektoratu u kojima se zalagao za Sveučilište u Zagrebu s visokim kriterijima svjetske razine kvalitete. 

 

Autor: webmaster FO
25. svibnja, 2011.g., samo tri dana prije svog 86. rođendana, u Zagrebu je preminuo Antun Bonefačić, redoviti profesor u mirovini, vrstan nastavnik, eksperimentalni fizičar i kristalograf. 
Autor: webmaster FO

Akademik Dubravko Tadić, redoviti profesor na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta preminuo je u četvrtak 6. ožujka 2003. godine u 69. godini života.

Akademik Tadić bio je ugledni svjetski znanstvenik na području teorijske fizike elementarnih čestica, čiji se radovi citiraju u vrhunskim svjetskim monografijama i časopisima. Postigao je svjetski zapažena znanstvena otkrića, posebno na području slabih interakcija i kvantne kromodinamike. U američkoj bazi znanstvenih podataka citiran je preko 1000 puta. Obrazovao je veliki broj fizičara od kojih su mnogi danas ugledni svjetski znanstvenici.

Akademik Tadić rođen je 1934. u Zagrebu gdje je i diplomirao 1958. Već kao student počeo se baviti problemima beta-raspada na čemu je i magistrirao i doktorirao. Za člana suradnika HAZU-a izabran je 1975., a redovitim članom postao je 1991. Akademik Tadić bio je dugogodišnji djelatnik Instituta Ruđer Bošković. Specijalizirao je na Odjelu za matematičku fiziku Sveučilišta u Birminghamu u Engleskoj, te je boravio u Nacionalnom laboratoriju u Brookhavenu, u Stone Brook Sveučilištu i na Sveučilištu Cincinnatiu u SAD-u. Dobitnik je nagrade Ruđer Bošković

Autor: webmaster FO

U Zagrebu je nakon teške bolesti 30. ožujka u 64. godini života preminuo prof. dr. Srđan Lelas, redoviti profesor Fizičkog odsjeka i dugogodišnji predstojnik Zavoda za povijest, filozofiju i sociologiju znanosti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i svjetski ugledni znanstvenik u području filozofije znanosti.

 

Rođen je u Splitu 1939. godine. Diplomirao je teorijsku fiziku na PMF-u 1961. godine i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu, te nastavio istraživati temeljne probleme filozofije prirodnih znanosti. Kao pozvani profesor boravio je na Boston University,
Virginia Polytechnic Institute i u više navrata na Sveučilištu u Oxfordu. U području
filozofije znanosti objavio je brojne znanstvene i stručne radove te više znanstvenih
monografija od kojih izdvajamo “Promišljanje znanosti”, Zagreb, 1990. “Science and
Modernity” koja je objavljena 2000. god. u Nizozemskoj te upravo dovršenu “U potrazi
za obzorom”. Predavao je povijest i filozofiju znanosti na PMF-u, Filozofskom fakultetu
i na Hrvatskim studijima na dodiplomskoj i postdiplomskoj razini, sudjelovao u
razvijanju poslijediplomskog studija iz filozofije znanosti u Interuniverzitetskom centru
Dubrovnik, gdje je bio jedan od direktora tečajeva i jedan od urednika časopisa
“International Studies in the Philosophy of Science”.


 

Autor: webmaster FO

Prof.dr.sc. Vladimir Šips, redoviti profesor u mirovini na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, preminuo je u utorak 16. rujna 2003. godine u 75. godini života. Rođen je u Đakovu 19. 11. 1928. godine. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Bavio se znanstvenim i pedagoškim radom. Znanstveni rad je započeo na Institutu Ruđer Bošković, gdje je magistrirao temom Brzina zvuka u metalima i doktorirao 1963. temom Prilog teoriji kolektivnog gibanja elektrona i iona u metalima. Od 1976. je izvanredni, a od 1992. redoviti profesor u Zavodu za teorijsku fiziku PMF-a. 

Bavio se istraživanjem elementarnih pobuđenja u kvantnoj i klasičnoj plazmi iz čega je objavio 30 radova. Niz godina bio je urednik znanstvenog časopisa Fizika, te suradnik američkog časopisa Mathematical Reviews u kojem je objavio stotinjak sažetih prikaza monografija i znanstvenih radova iz područja teorije mnoštva čestica, statističke fizike i fizike čvrstog stanja.

Svoje dugo pedagoško djelovanje započeo je vrlo rano na eksperimentalnoj gimnaziji, a zatim u Zavodu za teorijsku fiziku PMF-a. Povremeno je predavao i na različitim kolegijima na diplomskim ili poslijediplomskim studijima na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo u Ljubljani i na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Napisao je samostalno ili u koautorstvu 8 udžbenika za studente i 6 udžbenika za učenike srednjih škola. 

Autor: webmaster FO

Prof.dr.sc. Zvonko Ogorelec, redoviti profesor u mirovini na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, preminuo je u nedjelju 16. studenog 2003. godine u 74. godini života.

Rođen je u Zagrebu 29. 5. 1930. godine. Doktorirao je temom Električna vodljivost nekih poluvodičkih spojeva nestehiometrijskog sastava na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1957. do 1968. radio je u Laboratoriju za poluvodiče na Institutu Ruđer Bošković,  a od 1968. do 1980. je pročelnik Odjela za fiziku poluvodiča u Institutu za Fiziku. Također, od 1958.g. pa do umirovljenja 2000.g. radi na Fizičkom odsjeku PMF-a, gdje je bio pročelnik (1974.-1976.), prodekan PMF-a za nastavu (1976.-1978.) i predstojnik Fizičkog zavoda (1992.-1994.).

Bavio se istraživanjem fizičkih svojstava poluvodiča i superionskih vodiča, te fizikom senzora. Objavio je preko 45 znanstvenih, 17 stručnih radova te 24 izvješća na na znanstvenim skupovima. Pored istraživanja bavio se popularizacijom i promicanjem znanosti, te je publicirao 64 znanstveno popularna i publicistička rada.

Nositelj je slijedećih nagrada: Nagrada grada Zagreba za znanost (1976.g.), republička nagrada "Ruđer Bošković" za znanost (1989.g) i državna nagrada "Fran Tućan" za popularizaciju znanosti (1994.g.). 

Autor: webmaster FO