O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vedran Prelogović

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 324
Telefon:01/4895 445
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rođen je 5.9.1976. u Zagrebu. Diplomirao je jednopredmetnu geografiju na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1999./2000.). Na matičnom odsjeku zaposlen je od 2000. Doktorirao je 2008,  a 2010. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Dosadašnji znanstvenoistraživački rad bio je prvenstveno usmjeren na problematiku urbanizacije. Najveću pažnju posvetio je istraživanjima prostorne strukture grada, održivog prometa u gradu i procesa suburbanizacije. Sudjelovao je u radu više znanstvenoistraživačkih projekata: Urbanizacija HrvatskeUrbani sistem u prostornoj organizaciji Hrvatske, Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske te Demogeografski atlas Hrvatske/Demographic Atlas of Croatia (u suradnji s Institutom za geografiju Sveučilišta u Potsdamu). Voditelj je sveučilišne potpore Promjene u prostornoj strukturi postsocijalističkog grada (2013./2014., 2016-danas). Kao vanjski suradnik je 2010.-2013. angažiran na međunarodnom projektu PRESTO, kojega je koordinirao Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Kao voditelj i/ili suvoditelj sudjelovao je na sljedećim stručnim projektima: Biciklom na bus, Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba, Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb.

Od zaposlenja aktivan je u izvođenju nastave. Nositelj je sljedećih predmeta: Urbana geografija, Geografija Europe i Geografija slabije razvijenih zemalja na preddiplomskom studiju, Urbano-socijalna geografija i Gradske regije na diplomskom studiju, te Metodologija istraživanja 6 (modul Urbani i ruralni studiji) na doktorskom studiju. Iz većine predmeta (Urbana geografija, Urbano-socijalna geografija i Gradske regije) održava i terensku nastavu. Mentorirao je više od 90 ocjenskih radova, a vodi i dvije doktorske disertacije. U ak. god. 2011./2012. (travanj-svibanj) kao gostujući nastavnik u okviru CEEPUS-ove GEOREGENT mreže boravio je na Institutu za geografiju i prostorno planiranje (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) Jagielonskog Sveučilišta (Uniwersytet Jagielloński) u Krákowu.

Član je uredništva znanstvenih časopisa: Urban Development Issues i Acta Geographica Croatica (pomoćnik glavnog urednika). Također je član uredništva stručno-informativnog časopisa Geografski horizont i njegov glavni urednik (2014.-2018.)

Na Geografskom odsjeku obnašao je sljedeće funkcije: odsječki ECTS koordinator (2010./2011.-2016./2017.), pomoćnik za nastavu (2015./2016. i 2016./2017.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

NASTAVNI MATERIJALI