O djelatniku

prof. dr. sc. Ivica Nakić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 312
Telefon:5791
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://web.math.pmf.unizg.hr/~nakic/
Zavod/služba: Zavod za numeričku matematiku i znanstveno računanje

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Konzultacije

po dogovoru preko e-maila