Preddiplomski sveučilišni studij Matematika

Trajanje studija

Tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završeno četverogodišnje srednju školu te položenu državnu maturu. Za upis je obavezno položiti višu razinu (razinu A) ispita iz matematike na državnoj maturi. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studij čini prvu etapu u bolonjskome sustavu 3+2 sveučilišnoga obrazovanja matematičara. Završetkom ovoga studija prvostupnici matematike osposobljeni su za upis tzv. znanstvenih, ali i nastavničkih diplomskih studija matematike različitih specijalnosti te diplomskih studija drugih struka koji zahtijevaju dobru matematičku i računarsku osnovu, kao i za tržište rada. Studij svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti i statistika, numerička matematika, računarstvo i dr. Usvojene teorije daju podršku znanju i razumijevanju matematičkih metoda i tehnika, a studenti se i upoznaju s matematičkim modeliranjem i različitim primjenama matematike. Uvjet su za uspješan završetak studija položeni svi ispiti iz propisanoga programa.

Na prvoj godini studija studenti stječu temeljna znanja iz matematike i računarstva, uz teorijske osnove i njihovu primjenu na rješavanju konkretnih zadataka. Na drugoj godini studenti proširuju znanja u svim važnijim granama matematike, u programerskim tehnikama s naglaskom na algoritme i algoritamsko rješavanje problema te u primjene matematike u fizici, biologiji, kemiji ili računarstvu (ovisno o odabranome modulu). Na trećoj godini studenti unaprijeđuju znanja i vještine iz algebre, analize, diferencijalnih jednadžbi, statistike, teorije skupova, fizike i programiranja te, ovisno o izboru, logike, vjerojatnosti, primijenjene matematike, teorije brojeva, geometrije. Tijekom cijeloga studija studenti stječu sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja te sposobnost kreativnoga rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT). Studenti razvijaju i vještine praktične upotrebe i primjene ICT-a, a osposobljeni su i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike, računarstva i ostalih znanosti. Mnogi ispiti imaju i usmeni dio, što studentima omogućuje efikasno savladavanje komunikacijskih vještina u prezentaciji raznih problema i njihovih rješenja.

Sveučilišni su prvostupnici matematike stekli ove kompetencije: a) poznavanje i razumijevanje - osnovnih pojmova iz svih matematičkih grana i računarstva, - matematičko modeliranje problema iz raznih područja, ne nužno vezanih uz matematiku, - ključne koncepte razvoja ICT-a, uključujući algoritamsko razmišljanje, dizajn i programiranje b) modeliranje i rješavanje problema - algebra, analiza, diskretna matematika, geometrija, logika, statistika i vjerojatnost, - sustavi gdje je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije), - druge znanosti (i prirodne i društvene). c) upotreba ICT-a - Windows, Linux, UNIX, - mreže računala. d) istraživanje i praksa - traženje i pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija, - timski rad na manjim projektnim zadacima, - prezentacija konkretnih rezultata. Ovisno o odabiru izbornih predmeta, studenti su stekli i kompetencije iz drugih područja matematike, računarstva i njihovih primjena.

Ishodi učenja

  • koristiti računalnu tehnologiju za numeričko računanje i vizualizaciju, programiranje u suvremenom programskom jeziku te svakodnevni rad
  • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove jednostavnije matematičke tvrdnje
  • pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje osnovnih koncepata i rezultata realne i kompleksne matematičke analize, linearne i apstraktne algebre, kombinatorike, vjerojatnosti i statistike te numeričke matematike i programiranja
    preuzeti odgovornost za vlastito učenje, te daljnje sveučilišno obrazovanje i stručno usavršavanje
  • prezentirati matematički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise
  • primijeniti stečeno znanje na rješavanje matematičkog problema te na modeliranje i rješavanje problema izvan matematičkog konteksta
  • samostalno se služiti matematičkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi jednostavniji stručni projekt


Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika je prva od dvije etape u sveučilišnome obrazovanju stručnjaka matematičara. Drugu etapu predstavlja jedan od dvogodišnjih sveučilišnih diplomskih studija matematike. Prvostupnici matematike osposobljeni su za različite tehničke poslove i zanimanja u gospodarstvu, državnoj upravi i javnome sektoru, koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike i računarstva, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije podataka te primjenu ICT-a.

Nastavak obrazovanja
Nakon završetka ovoga preddiplomskoga sveučilišnoga studijskog programa student stječe pravo upisa na svaki od sedam diplomskih sveučilišnih studijskih programa Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno - matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Boris Muha


Matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elementarna matematika 1 (21504)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
90
(45P+45A)
1 INFO
8.0 Linearna algebra 1 (21501)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (21498)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
6.0 Programiranje 1 (36901)
Horvat, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Elementarna matematika 2 (21518)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 2 (21515)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
9.0 Matematička analiza 2 (21508)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
6.0 Programiranje 2 (36903)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni račun funkcija više varijabli (186318)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
5.0 Diskretna matematika (36904)
Kamčev, N.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (24206)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
7.0 Vjerojatnost (36905)
Lubura Strunjak, S.; Planinić, H.
1,0,0
75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422) *
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421)
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418)
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419) *
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Integrali funkcija više varijabli (186319)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
7.0 Numerička matematika (31427)
Bujanović, Z.; Ljulj, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
4 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (24207)
Igaly, G.
1,0,0
45
(15P+30A)
4 INFO
6.0 Teorija brojeva (92892)
Dujella, A.; Najman, F.
1,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422)
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421) *
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418) *
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419)
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952) *
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Algebarske strukture (31425)
Kožić, S.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Obične diferencijalne jednadžbe (36910)
Marušić-Paloka, E.; Vrdoljak, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Teorija skupova (33145)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
7.0 Vektorski prostori (36911)
Adamović, D.; Perše, O.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802)
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (36929) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kompleksna analiza (33083)
Mrazović, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
7.0 Metode matematičke fizike (36916)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
6.0 Mjera i integral (33220)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Statistika (97015)
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921) *
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802) *
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (36929)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elementarna matematika 1 (21504)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
90
(45P+45A)
1 INFO
8.0 Linearna algebra 1 (21501)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (21498)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
1 INFO
6.0 Programiranje 1 (36901)
Horvat, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Elementarna matematika 2 (21518)
Bombardelli, M.; Kožić, S.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 2 (21515)
Arambašić, L.; Bakić, D.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
9.0 Matematička analiza 2 (21508)
Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
105
(45P+60A)
2 INFO
6.0 Programiranje 2 (36903)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni račun funkcija više varijabli (186318)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
5.0 Diskretna matematika (36904)
Kamčev, N.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (24206)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
7.0 Vjerojatnost (36905)
Lubura Strunjak, S.; Planinić, H.
1,0,0
75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422) *
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421)
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418)
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419) *
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Integrali funkcija više varijabli (186319)
Gogić, I.; Tambača, J.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
7.0 Numerička matematika (31427)
Bujanović, Z.; Ljulj, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
4 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (24207)
Igaly, G.
1,0,0
45
(15P+30A)
4 INFO
6.0 Teorija brojeva (92892)
Dujella, A.; Najman, F.
1,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni modul Biologija
=> Izborni modul Biologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (31422)
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (31421) *
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Fizika
=> Izborni modul Fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika 1 (31418) *
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Fizika 2 (31419)
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Računarstvo
=> Izborni modul Računarstvo
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45548)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Građa računala (37952) *
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Algebarske strukture (31425)
Kožić, S.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Obične diferencijalne jednadžbe (36910)
Marušić-Paloka, E.; Vrdoljak, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Teorija skupova (33145)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
7.0 Vektorski prostori (36911)
Adamović, D.; Perše, O.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802)
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (36929) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kompleksna analiza (33083)
Mrazović, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
7.0 Metode matematičke fizike (36916)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
6.0 Mjera i integral (33220)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Statistika (97015)
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij - Stručna praksa
=> Fakultativni kolegiji - Stručna praksa - Matematika PDS
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (252469)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 90
(90SP)
5, 6 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (33453) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Markovljevi lanci (36921) *
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Matematička logika (33084) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Modeli geometrije (36928)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Mreže računala (36907) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (36932)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Obrada signala (239802) *
Nakić, I.
- 60
(30P+30A)
5, 6 INFO
5.0 Uvod u analizu podataka (252468)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4, 5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj