Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih matematičkih i računarskih kompetencija potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave studentima omogućava stjecanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja primijenjene matematike te primjenu najvažnijih područja teorijske matematike. Savladavanjem ovoga programa stječu se nužne kompetencije za uspješno uklapanje primijenjenih matematičara u moderne tijekove tehnološkoga razvoja.

Tijekom studija studenti se upoznavaju sa standardnim programom funkcionalne i numeričke analize, teorijom i numeričkim rješavanjem običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi te osnovama optimizacije i stohastičkih procesa. Ključno mjesto u studiju posvećeno je razvijanju kompetencija matematičkoga modeliranja situacije, što je detaljno razrađeno na primjeru problema matematičke fizike (konkretno, mehanike fluida i teorije elastičnosti) te drugih konkretnih područja primjene matematike (npr. transport materije u ekologiji i eksploataciji nafte, biologija, upravljanje procesima, modeliranje baza podataka i interneta itd.).

Studenti kroz praktične studijske zadatke upoznaju cijeli proces rješavanja problema iz realnoga svijeta od oblikovanja njihova matematičkoga modela, njegove analize, preko rješavanja odgovarajućim matematičkim (analitičkim, numeričkim i računarskim) metodama i alatima, koje je ponekad potrebno i samostalno razviti, pa sve do interpretacije (smislenosti) dobivenih rezultata. Studij osposobljava i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike te znanosti i djelatnosti u kojima se ona primjenjuje.

Ishodi učenja

  • koristiti računalnu tehnologiju, složene programske alate i napredne programske tehnike u znanstvenom računanju
  • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
  • pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje koncepata i rezultata funkcionalne analize, parcijalnih i običnih diferencijalnih jednadžbi, numeričke analize, optimizacije i matematičkog modeliranja
  • pokazati znanje i razumijevanje matematičkog zasnivanja mehanike kontinuuma te ga primijeniti na modeliranje u drugim područjima prirodnih znanosti
  • preuzeti odgovornost za vlastito učenje, te daljnje sveučilišno obrazovanje i stručno usavršavanje
  • prezentirati matematički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise
  • primijeniti stečeno znanje i vještine na rješavanje zadanog matematičkog problema te na modeliranje i rješavanje zadaća koje dolaze iz prirodnih i tehničkih znanosti
  • samostalno se služiti matematičkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi složeniji stručni projekt

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri matematike nakon završetka diplomskoga sveučilišnoga studija Primijenjena matematika osposobljeni su za rad u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (sveučilišta, tehnička veleučilišta, znanstvenoistraživački instituti) i to kao suradnici u suradničkim zvanjima (asistent, znanstveni novak, stručni suradnik) iz područja matematike te za suradnju u istraživanjima u području matematike i drugih znanosti (prirodoslovlje, tehničke znanosti, ekonomija, medicina i dr.). Posebno su osposobljeni za zanimanja u gospodarstvu i uslužnim djelatnostima (industrijski i tehnički razvojni instituti i odjeli) gdje se zahtijeva sposobnost matematičkoga modeliranja i primjena analitičkih i numeričkih metoda u drugim strukama.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Marko Erceg


Primijenjena matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Normirani prostori (45653)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45654)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (45652)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Znanstveno računanje 1 (45655)
Bosner, N.
1,0,0
60
(15P+45A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819)
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820) *
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u teoriju upravljanja (239813)
Bujanović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45658)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (45657)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (45656)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Znanstveno računanje 2 (45659)
Bosner, N.
1,0,0
60
(15P+45A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819) *
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820)
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u teoriju upravljanja (239813) *
Bujanović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (92929)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi 1 (92927)
Jurak, M.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Teorija elastičnosti (92925)
Tambača, J.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (46268)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819)
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820) *
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u teoriju upravljanja (239813)
Bujanović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61488)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Mehanika fluida (92931)
Muha, B.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
5.0 Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi 2 (92930)
Jurak, M.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819) *
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820)
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u teoriju upravljanja (239813) *
Bujanović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Normirani prostori (45653)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45654)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (45652)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Znanstveno računanje 1 (45655)
Bosner, N.
1,0,0
60
(15P+45A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819)
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820) *
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u teoriju upravljanja (239813)
Bujanović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45658)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (45657)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (45656)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Znanstveno računanje 2 (45659)
Bosner, N.
1,0,0
60
(15P+45A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819) *
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820)
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (92929)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi 1 (92927)
Jurak, M.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Teorija elastičnosti (92925)
Tambača, J.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (46268)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819)
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820) *
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61488)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Mehanika fluida (92931)
Muha, B.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
5.0 Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi 2 (92930)
Jurak, M.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Primijenjena matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252487) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252486)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
=> Izborni modul Nelinearna analiza i primjene
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 1 (239819) *
Muha, B.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearna analiza i primjene 2 (239820)
Erceg, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Obrada signala i strojni vid
=> Izborni modul Obrada signala i strojni vid
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239810)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256605) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Paralelno računanje
=> Izborni modul Paralelno računanje
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45664)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45663) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni modul Teorija upravljanja
=> Izborni modul Teorija upravljanja
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija linearnih sustava (239814)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj