Matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
24.0 Uvod u istraživački rad (192552)
- 15
(15S)
1 INFO
4.0 Znanstveni kolokvij 1 (192866)
- 15
(15S)
1 INFO
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS Pristupni kolegiji
=> Pristupni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Algebra (155702)
Adamović, D.; Ciganović, I.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Analiza (192256)
Antonić, N.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Geometrija i topologija (155704)
Bašić, M.; Resman, M.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Matematička logika i računarstvo (233147)
Čačić, V.; Vuković, M.
- 60
(60PP)
1 INFO
6.0 Numerička matematika (208302)
Grubišić, L.; Marušić, M.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe (155705)
Muha, B.; Tambača, J.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Vjerojatnost (155703)
Vondraček, Z.
- 60
(60P)
1 INFO
ECTS Seminar 1
=> Seminar 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar za algebru 1 (155732)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za analizu 1 (155761)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za analizu i algebru Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija (Ljubljana, Maribor, Kopar)) 1 (208557)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu 1 (155717)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu 1 (155716)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diferencijalnu geometriju 1 (155728)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za dinamičke sustave 1 (192763)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diskretnu matematiku 1 (155737)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za funkcionalnu analizu 1 (155720)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za geometriju 1 (155724)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku 1 (155726)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za konačne geometrije i grupe 1 (155729)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za konačnu matematiku 1 (155738)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara 1 (208550)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za matematičku analizu i primjene 1 (208561)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za matematičku logiku i osnove matematike 1 (155719)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za metodiku nastave matematike 1 (155734)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za nejednakosti i primjene 1 (192764)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje 1 (155727)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za optimizaciju i primjene 1 (155735)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za programiranje i teoriju igara 1 (155725)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teorijsko računarstvo 1 (155731)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teoriju brojeva i algebru 1 (155723)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teoriju reprezentacija 1 (155722)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teoriju vjerojatnosti 1 (155721)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za topologiju 1 (155718)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme 1 (155733)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Topološki seminar 1 (155736)
- 60
(60S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Istraživački rad (192876)
- 15
(15S)
3 INFO
4.0 Znanstveni kolokvij 2 (192867)
- 15
(15S)
3 INFO
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS Seminar 2
=> Seminar 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar za algebru 2 (192767)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za analizu 2 (192768)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za analizu i algebru Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija (Ljubljana, Maribor, Kopar)) 2 (208559)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu 2 (192769)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu 2 (192770)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diferencijalnu geometriju 2 (192771)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za dinamičke sustave 2 (192772)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diskretnu matematiku 2 (192773)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za funkcionalnu analizu 2 (192774)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za geometriju 2 (192775)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku 2 (192776)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za konačne geometrije i grupe 2 (192777)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za konačnu matematiku 2 (192778)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara 2 (208551)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za matematičku analizu i primjene 2 (208563)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za matematičku logiku i osnove matematike 2 (192779)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za metodiku nastave matematike 2 (192780)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za nejednakosti i primjene 2 (192781)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje 2 (192782)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za optimizaciju i primjene 2 (192783)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za programiranje i teoriju igara 2 (192784)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teorijsko računarstvo 2 (192785)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teoriju brojeva i algebru 2 (192786)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teoriju reprezentacija 2 (192787)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teoriju vjerojatnosti 2 (192788)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za topologiju 2 (192789)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme 2 (192790)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Topološki seminar 2 (192791)
- 60
(60S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
28.0 Doktorska disertacija (192877)
- 15
(15S)
5 INFO
4.0 Znanstveni kolokvij 3 (192868)
- 15
(15S)
5 INFO
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS Seminar 3
=> Seminar 3
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar za algebru 3 (192793)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za analizu 3 (192794)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za analizu i algebru Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija (Ljubljana, Maribor, Kopar)) 3 (208560)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu 3 (192795)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu 3 (192798)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diferencijalnu geometriju 3 (192799)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za dinamičke sustave 3 (192800)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diskretnu matematiku 3 (192801)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za funkcionalnu analizu 3 (192802)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za geometriju 3 (192803)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku 3 (192804)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za konačne geometrije i grupe 3 (192805)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za konačnu matematiku 3 (192806)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara 3 (208552)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za matematičku analizu i primjene 3 (208564)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za matematičku logiku i osnove matematike 3 (192807)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za metodiku nastave matematike 3 (192808)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za nejednakosti i primjene 3 (192809)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje 3 (192810)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za optimizaciju i primjene 3 (192811)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za programiranje i teoriju igara 3 (192812)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teorijsko računarstvo 3 (192813)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teoriju brojeva i algebru 3 (192814)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teoriju reprezentacija 3 (192815)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teoriju vjerojatnosti 3 (192816)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za topologiju 3 (192817)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme 3 (192818)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Topološki seminar 3 (192819)
- 60
(60S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
24.0 Uvod u istraživački rad (192552)
- 15
(15S)
1 INFO
4.0 Znanstveni kolokvij 1 (192866)
- 15
(15S)
1 INFO
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS Pristupni kolegiji
=> Pristupni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Algebra (155702)
Adamović, D.; Ciganović, I.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Analiza (192256)
Antonić, N.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Geometrija i topologija (155704)
Bašić, M.; Resman, M.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Matematička logika i računarstvo (233147)
Čačić, V.; Vuković, M.
- 60
(60PP)
1 INFO
6.0 Numerička matematika (208302)
Grubišić, L.; Marušić, M.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe (155705)
Muha, B.; Tambača, J.
- 60
(60P)
1 INFO
6.0 Vjerojatnost (155703)
Vondraček, Z.
- 60
(60P)
1 INFO
ECTS Seminar 1
=> Seminar 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar za algebru 1 (155732)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za analizu 1 (155761)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za analizu i algebru Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija (Ljubljana, Maribor, Kopar)) 1 (208557)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu 1 (155717)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu 1 (155716)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diferencijalnu geometriju 1 (155728)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za dinamičke sustave 1 (192763)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za diskretnu matematiku 1 (155737)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za funkcionalnu analizu 1 (155720)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za geometriju 1 (155724)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku 1 (155726)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za konačne geometrije i grupe 1 (155729)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za konačnu matematiku 1 (155738)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara 1 (208550)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za matematičku analizu i primjene 1 (208561)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za matematičku logiku i osnove matematike 1 (155719)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za metodiku nastave matematike 1 (155734)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za nejednakosti i primjene 1 (192764)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje 1 (155727)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za optimizaciju i primjene 1 (155735)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za programiranje i teoriju igara 1 (155725)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teorijsko računarstvo 1 (155731)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teoriju brojeva i algebru 1 (155723)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teoriju reprezentacija 1 (155722)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za teoriju vjerojatnosti 1 (155721)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za topologiju 1 (155718)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme 1 (155733)
- 60
(60S)
1 INFO
20.0 Topološki seminar 1 (155736)
- 60
(60S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Istraživački rad (192876)
- 15
(15S)
3 INFO
4.0 Znanstveni kolokvij 2 (192867)
- 15
(15S)
3 INFO
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS Seminar 2
=> Seminar 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar za algebru 2 (192767)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za analizu 2 (192768)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za analizu i algebru Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija (Ljubljana, Maribor, Kopar)) 2 (208559)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu 2 (192769)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu 2 (192770)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diferencijalnu geometriju 2 (192771)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za dinamičke sustave 2 (192772)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za diskretnu matematiku 2 (192773)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za funkcionalnu analizu 2 (192774)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za geometriju 2 (192775)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku 2 (192776)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za konačne geometrije i grupe 2 (192777)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za konačnu matematiku 2 (192778)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara 2 (208551)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za matematičku analizu i primjene 2 (208563)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za matematičku logiku i osnove matematike 2 (192779)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za metodiku nastave matematike 2 (192780)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za nejednakosti i primjene 2 (192781)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje 2 (192782)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za optimizaciju i primjene 2 (192783)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za programiranje i teoriju igara 2 (192784)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teorijsko računarstvo 2 (192785)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teoriju brojeva i algebru 2 (192786)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teoriju reprezentacija 2 (192787)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za teoriju vjerojatnosti 2 (192788)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za topologiju 2 (192789)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme 2 (192790)
- 60
(60S)
3 INFO
20.0 Topološki seminar 2 (192791)
- 60
(60S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
28.0 Doktorska disertacija (192877)
- 15
(15S)
5 INFO
4.0 Znanstveni kolokvij 3 (192868)
- 15
(15S)
5 INFO
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS Seminar 3
=> Seminar 3
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar za algebru 3 (192793)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za analizu 3 (192794)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za analizu i algebru Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija (Ljubljana, Maribor, Kopar)) 3 (208560)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu 3 (192795)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu 3 (192798)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diferencijalnu geometriju 3 (192799)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za dinamičke sustave 3 (192800)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za diskretnu matematiku 3 (192801)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za funkcionalnu analizu 3 (192802)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za geometriju 3 (192803)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku 3 (192804)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za konačne geometrije i grupe 3 (192805)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za konačnu matematiku 3 (192806)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara 3 (208552)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za matematičku analizu i primjene 3 (208564)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za matematičku logiku i osnove matematike 3 (192807)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za metodiku nastave matematike 3 (192808)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za nejednakosti i primjene 3 (192809)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje 3 (192810)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za optimizaciju i primjene 3 (192811)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za programiranje i teoriju igara 3 (192812)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teorijsko računarstvo 3 (192813)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teoriju brojeva i algebru 3 (192814)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teoriju reprezentacija 3 (192815)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za teoriju vjerojatnosti 3 (192816)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za topologiju 3 (192817)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme 3 (192818)
- 60
(60S)
5 INFO
20.0 Topološki seminar 3 (192819)
- 60
(60S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Napredni kolegiji
=> Napredni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Asocijacijske sheme (258778)
Krčadinac, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Diofantske jednadžbe i Chabautyjeve metode (258771)
Adžaga, N.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Ekstremalna teorija grafova (258774)
Kamčev, N.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Kaotična dinamika na plohama (258784)
Štimac, S.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Metoda Bellmanovih funkcija u analizi i vjerojatnosti (258776)
Kovač, V.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Modularne forme (155708)
- 60
(60P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nelinearna elastičnost (258780)
Ljulj, M.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Nenewtonovski fluidi (258783)
Pažanin, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odabrane teme iz aritmetičke geometrije (258775)
Kazalicki, M.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Točkovni procesi (258773)
Basrak, B.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Upravljanje parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (258779)
Nakić, I.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u diskretnu geometriju (258781)
Martinjak, I.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
8.0 Vjerojatnosni modeli na rešetkama (258782)
Mrazović, R.
- 60
(60PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Yangijani i njihove reprezentacije (258777)
Kožić, S.
- 30
(30PP)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj