Portal Anketa

Anketa je portlet sustava koja omogućava ispitivanje mišljenja korisnika. Pri kreiranju ankete definira se mogu li korisnici odabrati jedan ili više mogućih odgovora, te moraju li korisnici biti logirani na sustav da bi im bilo omogućeno glasovanje.

Anketu može dodati samo korisnik koji ima ovlasti urednika (ADMIN) na toj stranici.

Nova anketa se dodaje klikom na link Dodaj anketu, koji se nalazi ispod trenutnog pitanja, ako je ono postavljeno.

Da biste dodali novu anketu u ponuđeni obrazac treba upisati pitanje i ponuđene odgovore. Početni broj ponuđenih odgovora je 4, više odgovora se može dobiti klikom na gumb Dodaj odgovor.

Korisnik može imati pravo odabira više od jednog ponuđenog odgovora (označavanjem Više mogućih odabira).

Također, u anketi mogu sudjelovati samo korisnici prijavljeni na sustav, korisnici koji imaju najmanje WRITE pravo na stranici ili svi.

Na kraju se postavlja datum do kojeg je anketa aktivna.

Napomena: Ovdje ponuđene opcije se nakon dodavanja ankete više ne mogu mijenjati, kao ni sadržaj pitanja i odgovora.

Poslije odabira Dodaj anketu potrebno je izabrati koju anketu želite aktivirati. Željenu anketu odaberite iz popisa i kliknite na gumb Odaberi anketu.