Druga godina

Investiranje i upravljanje imovinom

Životno osiguranje

 • Vrste imovine
 • Tržišta kapitala
 • Rizičnost ulaganja
 • Moderna teorija portfelja
 • Vrednovanje financijskih instrumenata
 • Institucionalni investitori
 • Individualni investitori
 • Aktuarske tehnike za razvijanje strategije ulaganja
 • Mjerenje učinkovitosti ulaganja
 • Zakonski i porezni aspekti

Detaljni opis (PDF)

 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi životnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u životnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje dizajna proizvoda i aktuarskih pretpostavki
 • Određivanje premije i vrednovanje ugovora o životnom osiguranju
 • Otkupi i promjene po policama
 • Princip ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Solventnost
 • Reosiguranje i preuzimanje rizika
 • Analiza iskustva
 • Vrijednost osiguratelja za životna osiguranja
 • Potreban kapital

Detaljni opis (PDF)

Neživotno osiguranje

Mirovinsko osiguranje

(izborni kolegij)

 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi neživotnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u neživotnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje premije
 • Metode i baze za određivanje pričuve
 • Određivanje odgovarajućeg reosiguranja
 • Principi ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Analiza iskustva

Detaljni opis (PDF)

 • Ciljevi i temeljna načela
 • PAYG sustavi mirovinskog osiguranja
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih naknada
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih doprinosa
 • Tehnike aktuarskih valuacija

Detaljni opis (PDF)

Zdravstveno osiguranje

(izborni kolegij)

Stohastički račun u financijama

(izborni kolegij)

Detaljni opis (PDF)

 • Brownovo gibanje
 • Stohastički račun
 • Black-Scholes-Mertonov model
 • Ekvivalentna martingalna mjera
 • Egzotične opcije
 • Američke opcije

Detaljni opis (PDF)

Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju (izborni kolegij)

 
 • Osnovni problemi i ideje teorije ekstremnih vrijednosti
 • Domene atrakcije maksimuma (MDA)
 • Asimptotsko ponašanje uređajnih statistika
 • Procjena
 • Analiza ekstrema višedimenzionalnih podataka
 • Ekstremalno ponašanje stacionarnih procesa

Detaljni opis (PDF)