Znanstvena djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku

Znanstvena djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku obuhvaća sljedeće discipline teorijske fizike:

  • opis svojstava svjetlosti u fotoničkim strukturama, solitona i plazmona, te pratećeg razvoja novih materijala;
  • ultrahladne atomske plinove s naglaskom na višečestične efekte izvan ravnoteže i analogije s optičkim sustavima;
  • razvoj mikroskopskih modela za opis svojstava osnovnog i pobuđenih stanja egzotičnih atomskih jezgara daleko od doline beta-stabilnosti;
  • primjena mikroskopskih modela pri opisu procesa sinteze kemijskih elemenata tijekom evolucije zvijezda;
  • istraživanja osnovnih repeticija i repeticija viših redova u nekodirajućem dijelu DNK molekule;
  • razvoj modela samoorganizacije citoskeleta u biofizici stanice;