Repozitorij

Repozitorij je prazan

Kvantificiranje neodređenosti u formalizmu nuklearnih energijskih funkcionala gustoće

Opći cilj projekta NucEDF je razvoj i primjena inovativnog nuklearnog energijskog funkcionala gustoće koji bi osigurao precizna i pouzdana predviđanja svojstava osnovnog stanja i kolektivnih pobuđenja pokrivajući pritom cijelu kartu nuklida. Tijekom projekta ćemo formulirati i implementirati teorijski formalizam ne-empirijskih funkcionala kroz sljedeće specifične ciljeve: i) razvoj sljedeće generacije nuklearnih energijskih funkcionala gustoće zasnovanih na relativističkim nukleon-nukleon interakcijama izvedenim pomoću kovarijantne kiralne efektivne teorije polja, ii) razvoj sveobuhvatne baze podataka sa svojstvima osnovnog stanja i kolektivnih pobuđenja atomskih jezgri, iii) procjena primjenjivosti tehnika funkcionalne renormalizacijske grupe u razvoju nuklearnih energijskih funkcionala gustoće, iv) primjena Bayes-ovih metoda u analizi teorijskih neodređenosti raznih opservabli, v) unapređenje opisa procesa inducirane fisije, vi) unapređenje opisa procesa spontane fisije. Koristeći statističke metode i tehnike naprednog računarstva procijenit ćemo stabilnost i međusobne korelacije parametara nuklearnog energijskog funkcionala gustoće, izračunati neodređenost parametara i posljedičnu neodređenost izračunatih opservabli te ih uključiti u bazu podataka nuklearnih svojstava. Istražit ćemo utjecaj različitih stupnjeva slobode na proces fisije i izračunati distribucije fisionih fragmenata. Očekujemo da će projekt NucEDF pozitivno utjecati ne samo na zajednicu teorijskih nuklearnih fizičara, nego i na eksperimentalne nuklearne fizičare pružajući podršku postojećim i planiranim eksperimentalnim programima. Planirane aktivnosti će također ojačati kapacitete NucEDF projektnog tima u području naprednog računarstva.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tamara Nikšić

Suradnici:

  • prof. dr. sc. Nils Paar
  • dr. sc. Jie Zhao
  • dr. sc. Kosuke Nomura
  • mag. phys. Luka Gulin
  • mag. phys. Giacomo Accorto

Obavijesti

Calculations have been performed by using the upgraded DIRQFAM code available at the github.

  • isoscalar monopole response for a set of selected nuclei: zip
  • isovector dipole response for a set of selected nuclei: zip

Uncertainties for monopole resonance positions in selected set of Sm isotopes have been calculated: zip

Autor: Tamara Nikšić

Calculations have been performed by using the upgraded DIRHB code available at the github .

  • Ground-state properties and potential energy surfaces in the beta-gamma plane: zip
  • Ground-state properties of the selected set of even-odd nuclei: zip
  • Ground-state properties of the selected set of odd-odd nuclei: zip

Uncertainties have been evaluated for a selected set of even-even nuclei: zip

Uncertainties have been evaluated for a selected set of even-odd nuclei: zip

Autor: Tamara Nikšić