dr. sc. Sanjin Benić

dr. sc. Sanjin Benić

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  QCD u ekstremnim uvjetima
 •  jednadžba stanja guste materije
 •  neutronske zvijezde, sudari teških iona

Nastava

 •  Matematičke metode fizike 1
 •  Matematičke metode fizike 2
 •  Kvantna fizika
 •  Kvantna fizika (fiz-inf)
 •  Relativistička kvantna fizika
Doc. dr. sc. Maro Cvitan

Doc. dr. sc. Maro Cvitan

PUBLIKACIJE
SCHOLAR
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  termodinamika crnih rupa
 •  Hawkingovo zračenje
 •  teorije gravitacije koje narušavaju paritet (Chern-Simons)
 •  holografija

Nastava

 •  Računarstvo i praktikum
 •  Napredno programiranje
 •  Opća teorija relativnosti
 •  Napredna gravitacija
Izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić

Izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  QCD u ekstremnim uvjetima
 •  Jednadžba stanja guste materije
 •  Kompleksni sistemi

Nastava

 •  Elektrodinamika
 •  Simboličko programiranje
 •  Fizika (PBF)
 •  Fizika I (PBF)
 •  Fizika II (PBF)
Prof. dr. sc. Amon Ilakovac

Prof. dr. sc. Amon Ilakovac

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  nesačuvanje leptonskog broja u modelima s modelom njihalice na niskoj skali
 •  narušenje CP i anomalni magnetski moment u supersimetričnim modelima
 •  egzaktni pristup nekomutativnim modelima u parametru nekomutativnosti i pripadna fenomenologija

Nastava

 •  Teorije polja 1
 •  Teorija polja 2
 •  Uvod u supersimetrije
Prof. dr. sc. Dubravko Klabučar

Prof. dr. sc. Dubravko Klabučar

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  Hadronska fizika, kvarkovski modeli
 •  QCD u ekstremnim uvjetima
 •  Neperturbativna teorija polja

Nastava

 •  Kvantna fizika
 •  Relativistička kvantna fizika
 •  Fizika hadrona
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički

PUBLIKACIJE
SCHOLAR
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  Kvantna kromodinamika
 •  Kvarkovsko-gluonska struktura protona
 •  Fenomenologija fizike izvan standardnog modela

Nastava

 •  Fizika izvan standardnog modela
 •  Samostalni seminar iz istraživanja u fizici
 •  Fizika elementarnih čestica 1
 •  Fizika elementarnih čestica 2
 •  Elementarne čestice II (doktorski)
 •  Seminar (doktorski)
Izv. prof. dr. sc. Marijan Mileković

Izv. prof. dr. sc. Marijan Mileković

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •   

Nastava

 •   
Prof. dr. sc. Silvio Pallua

Prof. dr. sc. Silvio Pallua

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  Klasična i kvantna gravitacija
 •  Kozmologija
 •  Crne rupe
 •  Konformna teorija polja
 •  ADS/CFT povezanost

Nastava

 •  Gravitacija i kozmologija (doktorski)
Prof. dr. sc. Ivica Picek

Prof. dr. sc. Ivica Picek

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  Rijetki procesi i narušenja simetrija
 •  Fizika izvan standardnog modela i kozmologija
 •  Fizika neutrina i tamna tvar

Nastava

 •  Fizika elementarnih čestica I i II
 •  Fizikalna kozmologija
 •  Elementarne čestice I (doktorski)
Doc. dr. sc. Ivica Smolić

Doc. dr. sc. Ivica Smolić

PUBLIKACIJE
KONTAKT
WEB

Znanost

 •  gravitacijski Chern-Simons lagranžijani
 •  termodinamika crnih rupa
 •  elektrodinamika crnih rupa
 •  geometrijska svojstva horizonata crnih rupa

Nastava

 •  Matematičke metode u fizici 1 (predavanja)
 •  Matematičke metode u fizici 2 (predavanja)
 •  Topologija u fizici (predavanja)
 •  Klasična elektrodinamika (vježbe)

Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Amon Ilakovac

  Email   413   4605580

prof. dr. sc. Dubravko Klabučar

  Email   412   4605579

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Davor Horvatić

  Email   415   4605582

prof. dr. sc. Krešimir Kumerički

  Email   416   4605583

prof. dr. sc. Ivica Picek

  Email   421   4605587

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan

  Email   420   4605586

izv. prof. dr. sc. Marijan Mileković

  Email   414   4605581

izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić

  Email   414   4605581

Docent

doc. dr. sc. Sanjin Benić

  Email   421   4605587

Poslijedoktorand

dr. sc. Hermes Rene Belusca

  Email   419  

Asistent

Ana Bokulić

  Email   28b  

Marija Čuić

  Email   F28-A  

Jamal Hammoud

  Email    

Marija Mađor-Božinović

  Email   28b   4605599

Anton Perkov , mag. phys.

  Email   418   01 460 5588

Eric Andreas Vivoda

  Email   418  

Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9