Repozitorij

Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava (STRUDEF)

 HRZZ Istraživački projekt (IP-09-2014)

Osnovni cilj projekta je razviti i primijeniti teorijski pristup zasnovan na relativističkom nuklearnom enegijskom funkcionalu gustoće (RNEDF), koji će omogućiti mikroskopski opis strukture i dinamike kvantnih sustava na femtometarskoj skali, i omogućiti točna predviđanja svojstava egzotičnih atomskih jezgara daleko od stabilnosti, koje još nisu dostupne u eksperimentu. Te jezgre imaju egzotična, neobična svojstava u strukturi i dinamici, npr. veličinu i oblike koji su vrlo različiti od najbližih stabilnih jezgara, ili egzotična kolektivna pobuđenja i raspade emisijom čestica. Univerzalni mikroskopski model zasnovan na RNEDF-u će se razvijati i primjenjivati u okviru sljedećih ciljeva: (i) formulirati i uspostaviti sveobuhvatan funkcional s poboljšanom efektivnom masom i unaprijeđenim spin-orbit međudjelovanjem u izovektorskom kanalu, (ii) primijeniti teoriju inverznog problema za opis statističkih neodređenosti i korelacija parametara modela i predviđenih opservabli u jezgrama daleko od stabilnosti, (iii) uspostaviti model za pobuđenja malih amplituda zasnovan na metodi konačnih amplituda i vezanja sa složenim konfiguracijama, (iv) dalje razvijati metodu generatorskih koordinata za opis kolektivnog gibanja velikih amplituda, (v) istražiti fenomene koegzistencije oblika i odgovarajućih prijelaza, (vi) istražiti strukturu i stabilnost superteških jezgara i proces fisije, (vii) istražiti nuklearne procese koji uključuju slabu interakciju i bitni su za astrofizičke simulacije, osobito beta raspad daleko od stabilnosti i neutrino-jezgra reakcije, i (viii) analizirati odnos između svojstava neutronskih zvijezda sa opservablama koje karakteriziraju konačne jezgre. Za realizaciju ovih ciljeva bit će razvijene napredne teorijske metode za rješavanje izazova koje predstavljaju sadašnji i budući ubrzivači radioaktivnih snopova iona, posebice razumijevanje rijetkih jezgara daleko od stabilnosti koje su prekursori u sintezi svih stabilnih kemijskih elemenata na Zemlji. Ključni pristup za ostvarivanje cilja povećane prediktivne snage za egzotične femtosustave uključuje sustavnu primjenu numeričkih metoda i simulacija na distribuiranim računalnim sustavima. Projekt uključuje istraživanja od značaja za nuklearnu fiziku i nuklearnu astrofiziku, a također ima za cilj pružiti i cjelovitu teorijsku podršku za sljedeću generaciju ubrzivača radioaktivnih snopova iona širom svijeta, uključujući the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), Njemačka, the Facility for Rare Isotope Beams (FRIB), SAD, i SPIRAL2 u GANIL-u, Francuska.

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nils Paar

Suradnici na projektu:

 • izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić
 • dr. sc. Tomohiro Oishi
 • mag. phys. Deni Vale
 • mag. phys. Nato Popara

Suradnici na projektu koji su završili suradnju na projektu:

 • dr. Yifei Niu
 • dr. Jie Zhao
 • dr. Vaia Prassa
 • dr. Kosuke Nomura
 • doc. dr. sc. Tomislav Marketin

Publikacije:

 • X. Roca-Maza, X. Vinas, M. Centelles, B. K. Agrawal, G.  Colo, N. Paar, J. Piekarewicz, D. Vretenar, "The neutron skin thickness from the measured electric dipole polarizability in 68Ni, 120Sn and 208Pb", Phys. Rev. C 92, 064304 (2015).

 

 • D. Vale and N. Paar, "Resolving neutrino mass hierarchy from supernova (anti)neutrino-nucleus reactions", American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1681, 050011 (2015)

 

 • J. Zhao, B.N. Lu, T. Nikšić, D. Vretenar, “Multidimensionally constrained relativistic Hartree-Bogoliubov study of spontaneous nuclear fission”, Phys. Rev. C 92, 064315 (2015)

 

 • D. Vretenar, T. Nikšić: “Nuclear structure models based on relativistic energy density functionals”, chapter in Basic Concepts in Nuclear Physics: Theory, Experiments and Applications, 2015 La Rabida International Scientific Meeting on Nuclear Physics, Editors: J.E. Garcia-Ramos, J.E. Alonso, C.E. Andres, M.V. Perez- Bernel , Springer Proceedings in Physics, ISBN: 978-3-319-21190-9.

 

 • J. Zhao, B.N. Lu, T. Nikšić, D. Vretenar, S.G. Zhou, “Multidimensionally constrained relativistic mean-field study of spontaneous fission: coupling between shape and pairing degrees of freedom”, Phys. Rev. C 93, 044315 (2016)

 

 • Z.P. Li, T. Nikšić, D. Vretenar: “Coexistence of nuclear shapes: self-consistent mean-field and beyond”, J. Phys. G 43, 024005 (2016).

 

 • K. Nomura, T. Nikšić, D. Vretenar: “Beyond-mean-field boson-fermion model for odd-mass nuclei”, Phys. Rev. C 93, 054305 (2016)

 

 • D. Vale, T. Rauscher, N. Paar, “Hybrid method to resolve the neutrino mass hierarchy by supernova (anti)neutrino induced reactions”, J. Cosmol. Astropart. Phys. (JCAP) 02, 007 (2016).

 

 • T. Marketin, L. Huther, and G. Martínez-Pinedo, Large-scale evaluation of β-decay rates of r-process nuclei with the inclusion of first-forbidden transitions, Phys. Rev. C 93, 025805 (2016).

 

 • M. Krzysiek,..., N. Paar et al., "Pygmy dipole resonance in 140Ce via inelastic scattering of 17O", Phys. Rev. C 93, 044330 (2016).

 

 • T. Nikšić, M. Imbrišak, and D. Vretenar, “Sloppy” nuclear energy density functionals. II. Finite nuclei, Phys. Rev. C 95, 054304 (2017)

 

 • K. Nomura, T. Nikšić, and D. Vretenar, Signatures of shape phase transitions in odd-mass nuclei, Phys. Rev. C 94, 064310 (2016)

 

 • K. Nomura, T. Nikšić, D. Vretenar, Shape-phase transitions in odd-mass $γ$-soft nuclei with mass $A\approx 130$, prihvaćeno u Phys. Rev. C (2017).

 

 • T. Marketin, L. Huther, and G. Martínez-Pinedo, Large-scale evaluation of β-decay rates of r-process nuclei with the inclusion of first-forbidden transitions, Phys. Rev. C 93, 025805  (2016).

 

 • T. Marketin, A. Sieverding, M.R.Wu,N. Paar, G. Martinez-Pinedo, "Microscopic calculations of beta-decay rates for r-process", Acta Phys. Pol. B 48, 641 (2017).

 

Diplomski radovi:

 • Petar Marević, “Mikroskopski opis oktupolnih pobuđenja u izotopima samarija i gadolinija”(2015), mentor izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić

 

 • Igor Novak, "Nova generacija relativističkih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće" (2016), mentor izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić

 


Obavijesti