Uvod u kvantnu fiziku

Nastavni materijal

D.Klabučar: Uvod u kvantnu fiziku

Dozvoljeno je pregledavati bilješke za predavanja iz Kvantne fizike pod sljedećim ograničenjima:   1. Knjiga je namijenjena isključivo studentima kao pomoć u pripremi ispita.   2. Elektronska pohrana za osobnu upotrebu je dozvoljenamo za cjelokupni tekst bilježaka, i to putem filea koji je priložen za tu svrhu.   3. Ispis na papir pojedinih stranica je dozvoljen samo za osobnu upotrebu. Nije dozvoljen ispis cijelih poglavlja.   4. Nikakva redistribucija medija dobivenih pod (2) ili (3) nije dozvoljena, kao ni prenošenje bilježaka u neki drugi oblik, elektronski ili ne.   5. Upotreba za podučavanje je dozvoljena u prethodnom dogovoru s autorom. Bez dogovora je dozvoljeno korištenje manjih dijelova, pod uvjetom da se citira izvor, uključujući adresu ove stranice.   6.  Autor pridržava sva prava.