Ispis predmeta

ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje INFO
0.0 Seminar iz fizike elementarnih čestica (204958)
Cvitan, M.
15
(15S)
INFO
ECTS Fizika elementarnih čestica - Izborni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Efektivne teorije polja (246593)
Melić, B.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Eksperimentalna astročestična fizika (205106)
Godinović, N.; Babić, A.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Eksperimentalna fizika hadronskih sustava (205131)
Poljak, N.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Gravitacija i kozmologija (205096)
Cvitan, M.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Grupe (205093)
Samsarov, A.; Jurman, D.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Hadronska fizika (205089)
Horvatić, D.; Benić, S.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Metode moderne matematičke fizike (230684)
Smolić, I.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Metode statističke analize i raspoznavanja uzoraka s primjenama u fizici čestica (205103)
Brigljević, V.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Novi rezultati eksperimenata na sudarivačima čestica (205105)
Puljak, I.
30
(15P+15A)
INFO
0.0 Teorija superstruna i opni (205100)
Bonora, L.; Chatzistavrakidis, A.
30
(15P+15A)
INFO
ECTS Fizika elementarnih čestica - redovni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Eksperimentalne metode u fizici elementarnih čestica (204949)
Planinić, M.; Lelas, D.
45
(30P+15A)
INFO
0.0 Elementarne čestice (204948)
Kumerički, K.; Melić, B.
45
(30P+15A)
INFO
0.0 Napredna teorija polja (204947)
Ilakovac, A.
45
(30P+15A)
INFO
0.0 Teorijski alati u fizici elementarnih čestica (204957)
Doršner, I.
45
(30P+15A)
INFO

Upute za upis

 • Redovni (obavezni) predmeti: Studenti teorijskog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike elementarnih čestica
  • Napredna teorija polja
  • Elementarne čestice,
  dok studenti eksperimentalnog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike elementarnih čestica
  • Eksperimentalne metode u fizici elementarnih čestica
  • Teorijski alati u fizici elementarnih čestica.

 

 • Studenti upisuju 2 izborna kolegija po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.


Upute za upis

 • Redovni (obavezni) predmeti: Studenti teorijskog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike elementarnih čestica
  • Napredna teorija polja
  • Elementarne čestice,
  dok studenti eksperimentalnog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike elementarnih čestica
  • Eksperimentalne metode u fizici elementarnih čestica
  • Teorijski alati u fizici elementarnih čestica.

 

 • Studenti upisuju 2 izborna kolegija po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj