Fizika i tehnika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Matematika 1 (38076)
Resman, M.
- 105
(60P+45A)
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (38072)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S)
1 INFO
5.0 Tehnička dokumentacija 1 (36380)
Žeželj, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
6.0 Uvod u računarstvo (38077)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Matematika 2 (36381)
Resman, M.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
3.0 Opća i anorganska kemija (36386)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
8.0 Osnove fizike 2 (38074)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
6.0 Osnove programiranja (36385)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
2 INFO
5.0 Tehnička dokumentacija 2 (36383)
Žeželj, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizički praktikum 1 (40786)
Žugec, P.
- 75
(15P+60L)
3 INFO
7.0 Matematika 3 (40784)
Berić, T.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
3.0 Mreže računala (40787)
Androić, D.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40785)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Osnove tehnologije prometa (40788)
Mrvelj, Š.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
3.0 Uvod u graditeljstvo (40789)
Ćaćić-Tić, J.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizički praktikum 2 (40792)
Žugec, P.
- 60
(60L)
4 INFO
7.0 Matematika 4 (40790)
Resman, M.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
3.0 Opća ekologija (40795)
Mihaljević, Z.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Osnove elektrotehnike (40793)
Novak, M.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
9.0 Osnove fizike 4 (40791)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
3.0 Osnove tehnologije telekomunikacija (40794)
Mrvelj, Š.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (40797)
Smolčić, V.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
8.0 Elektrodinamika (40800)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A)
5 INFO
4.0 Osnove fizike materijala (40798)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
7.0 Osnove strojarstva (40799)
Vučković, K.
- 75
(45P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni - fizika 1
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biofizika (40806)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Fizika Zemlje i atmosfere (40807)
Dasović, I.; Belušić, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Povijest fizike (40805)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni - tehnika 1
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Građa računala (40811)
Hrkać, T.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Računalo u pokusu (40810)
Skoko, Ž.
- 60
(30P+30L)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Automatika (40804)
Majetić, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Energetika (40803)
Pelc, D.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
8.0 Kvantna fizika (40796)
Horvatić, D.
- 90
(60P+30A)
6 INFO
4.0 Osnove kemijskog inženjerstva (40802)
Ivanković, H.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Statistička fizika (40801)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni - fizika 2
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizika i filozofija (40808)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (40809)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni - tehnika 2
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Multimedijske prezentacije (40813)
Glunčić, M.
- 60
(15P+15A+30L)
6 INFO
3.0 Uporaba računala u nastavi (40812)
Paar, D.
- 60
(15P+15A+30L)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Konstruiranje pomoću računala (51074)
Pavković, N.
- 60
(30P+30L)
7 INFO
6.0 Osnove fizike čvrstog stanja (51073)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
4.0 Povijest tehnike (51076)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (51071)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (51070)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (51079)
Žnidarec Čučković, A.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (51080)
Đuranović, M.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Osnove elektronike (51081)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (51077)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
8 INFO
ECTS Izborni - fizika 3
=> 8. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizika neuređenih sustava (51084)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
3.0 Fizika poluvodiča (51083)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
3.0 Osnove atomske i molekulske fizike (51085)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Diplomski rad (66848)
- 0
()
9 INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 1 (96928)
Jeličić, K.
- 2
(2S)
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (63178)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
10.0 Metodika nastave tehnike (63177)
Skoko, Ž.
- 120
(60P+60S)
9 INFO
4.0 Praktikum iz osnova elektronike (63179)
Tafra, E.
- 45
(45L)
9 INFO
ECTS Izborni - fizika 4
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizika nanomaterijala (63185)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
3.0 Fizika površina i nanostruktura (141477)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
3.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63184)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
3.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63183)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
22.0 Diplomski rad (66849)
- 0
()
10 INFO
2.0 Diplomski seminar (63187)
- 30
(30S)
10 INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 2 (96929)
Jeličić, K.
- 2
(2S)
10 INFO
6.0 Metodička praksa nastave tehnike (63182)
Skoko, Ž.
- 90
(90M)
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (63180)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Matematika 1 (38076)
Resman, M.
- 105
(60P+45A)
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (38072)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S)
1 INFO
5.0 Tehnička dokumentacija 1 (36380)
Žeželj, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
6.0 Uvod u računarstvo (38077)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Matematika 2 (36381)
Resman, M.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
3.0 Opća i anorganska kemija (36386)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
8.0 Osnove fizike 2 (38074)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
6.0 Osnove programiranja (36385)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
2 INFO
5.0 Tehnička dokumentacija 2 (36383)
Žeželj, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizički praktikum 1 (40786)
Žugec, P.
- 75
(15P+60L)
3 INFO
7.0 Matematika 3 (40784)
Berić, T.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
3.0 Mreže računala (40787)
Androić, D.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40785)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Osnove tehnologije prometa (40788)
Mrvelj, Š.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
3.0 Uvod u graditeljstvo (40789)
Ćaćić-Tić, J.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizički praktikum 2 (40792)
Žugec, P.
- 60
(60L)
4 INFO
7.0 Matematika 4 (40790)
Resman, M.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
3.0 Opća ekologija (40795)
Mihaljević, Z.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Osnove elektrotehnike (40793)
Novak, M.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
9.0 Osnove fizike 4 (40791)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
3.0 Osnove tehnologije telekomunikacija (40794)
Mrvelj, Š.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (40797)
Smolčić, V.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
8.0 Elektrodinamika (40800)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A)
5 INFO
4.0 Osnove fizike materijala (40798)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
7.0 Osnove strojarstva (40799)
Vučković, K.
- 75
(45P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni - fizika 1
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biofizika (40806)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Fizika Zemlje i atmosfere (40807)
Dasović, I.; Belušić, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Povijest fizike (40805)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni - tehnika 1
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Građa računala (40811)
Hrkać, T.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Računalo u pokusu (40810)
Skoko, Ž.
- 60
(30P+30L)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Automatika (40804)
Majetić, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Energetika (40803)
Pelc, D.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
8.0 Kvantna fizika (40796)
Horvatić, D.
- 90
(60P+30A)
6 INFO
4.0 Osnove kemijskog inženjerstva (40802)
Ivanković, H.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Statistička fizika (40801)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni - fizika 2
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizika i filozofija (40808)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (40809)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni - tehnika 2
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Multimedijske prezentacije (40813)
Glunčić, M.
- 60
(15P+15A+30L)
6 INFO
3.0 Uporaba računala u nastavi (40812)
Paar, D.
- 60
(15P+15A+30L)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Konstruiranje pomoću računala (51074)
Pavković, N.
- 60
(30P+30L)
7 INFO
6.0 Osnove fizike čvrstog stanja (51073)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
4.0 Povijest tehnike (51076)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (51071)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (51070)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (51079)
Žnidarec Čučković, A.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (51080)
Đuranović, M.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Osnove elektronike (51081)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (51077)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
8 INFO
ECTS Izborni - fizika 3
=> 8. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizika neuređenih sustava (51084)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
3.0 Fizika poluvodiča (51083)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
3.0 Osnove atomske i molekulske fizike (51085)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Diplomski rad (66848)
- 0
()
9 INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 1 (96928)
Jeličić, K.
- 2
(2S)
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (63178)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
10.0 Metodika nastave tehnike (63177)
Skoko, Ž.
- 120
(60P+60S)
9 INFO
4.0 Praktikum iz osnova elektronike (63179)
Tafra, E.
- 45
(45L)
9 INFO
ECTS Izborni - fizika 4
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i tehnike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizika nanomaterijala (63185)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
3.0 Fizika površina i nanostruktura (141477)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
3.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63184)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
3.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63183)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
22.0 Diplomski rad (66849)
- 0
()
10 INFO
2.0 Diplomski seminar (63187)
- 30
(30S)
10 INFO
2.0 Metodička praksa nastave fizike 2 (96929)
Jeličić, K.
- 2
(2S)
10 INFO
6.0 Metodička praksa nastave tehnike (63182)
Skoko, Ž.
- 90
(90M)
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (63180)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj