Fizika kondenzirane tvari

ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje INFO
0.0 Seminar iz fizike kondenzirane tvari (205313)
Sunko, D.
15
(15S)
INFO
ECTS Fizika kondenzirane tvari - izborni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Fizika novih materijala (205319) *
Zadro, K.
22
(15P+7A)
INFO
0.0 Fizika poluvodiča (205317) *
Despoja, V.
22
(15P+7A)
INFO
0.0 Fizika površina i nanostruktura (205314) *
Despoja, V.
22
(15P+7A)
INFO
0.0 Nelinearni kontinuumi (205318) *
Buljan, H.
22
(15P+7A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja teorijske fizike kondenzirane tvari (205320) *
Novko, D.
20
(20P)
INFO
0.0 Teorija faznih prijelaza (205315) *
22
(15P+7A)
INFO
0.0 Visokotemperaturna supravodljivost (205316) *
Kupčić, I.
22
(15P+7A)
INFO
ECTS Fizika kondezirane tvari - redovni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Eksperimentalna istraživanja u fizici kondenzirane tvari (205312) *
Zadro, K.
75
(60L+15S)
INFO
0.0 Fizika kondenzirane tvari (205310) *
Požek, M.; Radić, D.
92
(56P+36A)
INFO
0.0 Teorijska fizika kondenzirane tvari (205311) *
Barišić, O.
54
(36P+18A)
INFO

Upute za upis

 • Redovni (obavezni) predmeti: Studenti teorijskog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike kondenzirane tvari
  • Fizika kondenzirane tvari
  • Teorijska fizika kondenzirane tvari,
  dok studenti eksperimentalnog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike kondenzirane tvari
  • Fizika kondenzirane tvari
  • Eksperimentalna istraživanja u fizici kondenzirane tvari.

 

 • Studenti upisuju 2 izborna kolegija po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.


Upute za upis

 • Redovni (obavezni) predmeti: Studenti teorijskog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike kondenzirane tvari
  • Fizika kondenzirane tvari
  • Teorijska fizika kondenzirane tvari,
  dok studenti eksperimentalnog podusmjerenja upisuju predmete
  • Seminar iz fizike kondenzirane tvari
  • Fizika kondenzirane tvari
  • Eksperimentalna istraživanja u fizici kondenzirane tvari.

 

 • Studenti upisuju 2 izborna kolegija po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj