Fizika i informatika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Linearna algebra 1 (36397)
Perše, O.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Matematička analiza 1 (36396)
Perše, O.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
3.0 Obrada teksta i proračunske tablice (36398)
Friščić, I.
- 30
(15P+15L)
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (38073)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
6.0 Uvod u računarsku znanost (231210)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Linearna algebra 2 (38078)
Perše, O.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
7.0 Matematička analiza 2 (36399)
Varošanec, S.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
8.0 Osnove fizike 2 (38075)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
7.0 Osnove programiranja (36384)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
2 INFO
3.0 Statistika i osnove fizikalnih mjerenja (36400)
Skoko, Ž.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi i strukture podataka (228235)
Novak, A.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
5.0 Građa računala (40716)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (40714)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
7.0 Matematičke metode fizike 1 (40715)
Adamović, D.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40713)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diskretna matematika i primjene (228236)
Novak, A.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (78341)
Kupčić, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
6.0 Matematičke metode fizike 2 (78342)
Adamović, D.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Objektno orijentirano programiranje (40722)
Novak, A.
- 60
(30P+30L)
4 INFO
9.0 Osnove fizike 4 (78340)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elektrodinamika (63552)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A)
5 INFO
3.0 Fizički praktikum 1 (40729)
Žugec, P.
- 60
(60L)
5 INFO
3.0 Mreže računala (249283)
Androić, D.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
6.0 Operacijski sustavi (40730)
Jelenković, L.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Primijenjena numerička linearna algebra (240555)
Novak, A.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Umjetna inteligencija (240554)
Grubišić, L.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (40739)
Manger, R.
- 60
(30P+30L)
6 INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (40736)
Žugec, P.
- 60
(60L)
6 INFO
9.0 Kvantna fizika (63553)
Horvatić, D.
- 90
(60P+30A)
6 INFO
4.0 Multimedijske prezentacije (240557)
Glunčić, M.
- 60
(15P+15A+30L)
6 INFO
4.0 Simboličko programiranje (240556)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Statistička fizika (40735)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni predmet 1
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i informatike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Diferencijalne jednadžbe - dinamički sustavi (78343)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Energetika (40743)
Pelc, D.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Fizika i filozofija (40746)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Fizika neuređenih sustava (40742)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (40745)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Objektno orijentirano programiranje (C++) (41110)
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Opća i anorganska kemija (40744)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Osnove atomske i molekulske fizike (40741)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Objektno orijentirano programiranje za razvoj aplikacija za mobilne sustave (251776)
Cvitan, M.
- 60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (50848)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (50847)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A)
7 INFO
5.0 Strojno učenje (251775)
Horvatić, D.
- 60
(30P+30A)
7 INFO
ECTS Izborni predmet 2
=> 7. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i informatike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Astronomija i astrofizika (50858)
Smolčić, V.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
6.0 Biofizika (50859)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
6.0 Fizika zemlje i atmosfere (50861)
Dasović, I.; Belušić, D.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
6.0 Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja (251773)
Radić, D.
- 90
(30P+15A+45S)
7 INFO
6.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (251774)
Bosnar, D.
- 90
(30P+15A+45S)
7 INFO
6.0 Odabrana poglavlja opće fizike (50857)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
6.0 Osnove fizike materijala (50862)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
6.0 Povijest fizike (50860)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (50854)
Žnidarec Čučković, A.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (50853)
Vidić, T.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Osnove elektronike (50852)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (50850)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
8 INFO
6.0 Uporaba računala u nastavi (50851)
Paar, D.
- 60
(15P+45L)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodička praksa iz fizike 1 (63115)
Jeličić, K.
- 60
(60M)
9 INFO
7.0 Metodika nastave fizike 1 (63114)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
8.0 Metodika nastave informatike (63113)
Jeličić, K.
- 75
(30P+45S)
9 INFO
6.0 Praktikum iz osnova elektronike (63116)
Tafra, E.
- 45
(45L)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti 5
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i informatike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika nanomaterijala (63130)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Fizika poluvodiča (63133)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Fizika površina i nanostruktura (141476)
Bilalbegović, G.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63132)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
5.0 Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti (63129)
Glunčić, M.
- 45
(45S)
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja (63126)
Radić, D.
- 45
(45S)
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63128)
Bosnar, D.
- 45
(45S)
9 INFO
5.0 Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike (63124)
Đerek, V.
- 45
(45S)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (63120)
- 0
()
10 INFO
4.0 Metodička praksa iz fizike 2 (63119)
Jeličić, K.
- 60
(60M)
10 INFO
4.0 Metodička praksa iz informatike (63118)
Jeličić, K.
- 60
(60M)
10 INFO
7.0 Metodika nastave fizike 2 (63117)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Linearna algebra 1 (36397)
Perše, O.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Matematička analiza 1 (36396)
Perše, O.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
3.0 Obrada teksta i proračunske tablice (36398)
Friščić, I.
- 30
(15P+15L)
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (38073)
Basletić, M.
- 120
(60P+30A+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
6.0 Uvod u računarsku znanost (231210)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Linearna algebra 2 (38078)
Perše, O.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
7.0 Matematička analiza 2 (36399)
Varošanec, S.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
8.0 Osnove fizike 2 (38075)
Basletić, M.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
7.0 Osnove programiranja (36384)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L)
2 INFO
3.0 Statistika i osnove fizikalnih mjerenja (36400)
Skoko, Ž.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi i strukture podataka (228235)
Novak, A.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
5.0 Građa računala (40716)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (40714)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
7.0 Matematičke metode fizike 1 (40715)
Adamović, D.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40713)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diskretna matematika i primjene (228236)
Novak, A.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (78341)
Kupčić, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
6.0 Matematičke metode fizike 2 (78342)
Adamović, D.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Objektno orijentirano programiranje (40722)
Novak, A.
- 60
(30P+30L)
4 INFO
9.0 Osnove fizike 4 (78340)
Požek, M.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elektrodinamika (63552)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A)
5 INFO
3.0 Fizički praktikum 1 (40729)
Žugec, P.
- 60
(60L)
5 INFO
3.0 Mreže računala (249283)
Androić, D.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
6.0 Operacijski sustavi (40730)
Jelenković, L.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Primijenjena numerička linearna algebra (240555)
Novak, A.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Umjetna inteligencija (240554)
Grubišić, L.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (40739)
Manger, R.
- 60
(30P+30L)
6 INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (40736)
Žugec, P.
- 60
(60L)
6 INFO
9.0 Kvantna fizika (63553)
Horvatić, D.
- 90
(60P+30A)
6 INFO
4.0 Multimedijske prezentacije (240557)
Glunčić, M.
- 60
(15P+15A+30L)
6 INFO
4.0 Simboličko programiranje (240556)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Statistička fizika (40735)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni predmet 1
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i informatike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Diferencijalne jednadžbe - dinamički sustavi (78343)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Energetika (40743)
Pelc, D.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Fizika i filozofija (40746)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Fizika neuređenih sustava (40742)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Medicinska fizika (40745)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Objektno orijentirano programiranje (C++) (41110)
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Opća i anorganska kemija (40744)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Osnove atomske i molekulske fizike (40741)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Objektno orijentirano programiranje za razvoj aplikacija za mobilne sustave (251776)
Cvitan, M.
- 60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (50848)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (50847)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A)
7 INFO
5.0 Strojno učenje (251775)
Horvatić, D.
- 60
(30P+30A)
7 INFO
ECTS Izborni predmet 2
=> 7. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i informatike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Astronomija i astrofizika (50858)
Smolčić, V.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
6.0 Biofizika (50859)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
6.0 Fizika zemlje i atmosfere (50861)
Dasović, I.; Belušić, D.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
6.0 Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja (251773)
Radić, D.
- 90
(30P+15A+45S)
7 INFO
6.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (251774)
Bosnar, D.
- 90
(30P+15A+45S)
7 INFO
6.0 Odabrana poglavlja opće fizike (50857)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
6.0 Osnove fizike materijala (50862)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
6.0 Povijest fizike (50860)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (50854)
Žnidarec Čučković, A.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (50853)
Vidić, T.
- 60
(60P)
8 INFO
6.0 Osnove elektronike (50852)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (50850)
Jeličić, K.
- 60
(60L)
8 INFO
6.0 Uporaba računala u nastavi (50851)
Paar, D.
- 60
(15P+45L)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodička praksa iz fizike 1 (63115)
Jeličić, K.
- 60
(60M)
9 INFO
7.0 Metodika nastave fizike 1 (63114)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
8.0 Metodika nastave informatike (63113)
Jeličić, K.
- 75
(30P+45S)
9 INFO
6.0 Praktikum iz osnova elektronike (63116)
Tafra, E.
- 45
(45L)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti 5
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike i informatike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika nanomaterijala (63130)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Fizika poluvodiča (63133)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Fizika površina i nanostruktura (141476)
Bilalbegović, G.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63132)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
5.0 Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti (63129)
Glunčić, M.
- 45
(45S)
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja (63126)
Radić, D.
- 45
(45S)
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63128)
Bosnar, D.
- 45
(45S)
9 INFO
5.0 Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike (63124)
Đerek, V.
- 45
(45S)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (63120)
- 0
()
10 INFO
4.0 Metodička praksa iz fizike 2 (63119)
Jeličić, K.
- 60
(60M)
10 INFO
4.0 Metodička praksa iz informatike (63118)
Jeličić, K.
- 60
(60M)
10 INFO
7.0 Metodika nastave fizike 2 (63117)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S)
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj